Hoe nu verder?

Deze site maakt hopelijk duidelijk dat er een oplossing moet komen voor deze groep kinderen die wel willen, maar niet kunnen slagen in het huidige onderwijs. Dit is een verantwoordelijkheid die niet alleen bij de ouders van deze kinderen ligt, maar vooral bij het ministerie OCW en VWS, de gemeentes en ook bij de hulpverlening rond deze kinderen. Ieder kind heeft recht op een vorm van ontwikkeling en een toekomstperspectief.

Om dit te bewerkstelligen zijn wij de barricades op gegaan. We hebben samen met de innovatietak van een GGZ-instelling een grote bijeenkomst georganiseerd in Nijmegen, waar we andere ouders, zorg- en onderwijsmensen, de politiek (zowel landelijk als regionaal) en andere geïnteresseerden hebben uitgenodigd. Dit was een prachtige avond waardoor veel mensen zich betrokken hebben gevoeld bij deze problematiek. Het heeft tot in Den Haag zijn effect gehad, waar politica Loes Ypma, tweede kamerlid van de PvdA, een vurig pleidooi heeft gehouden voor een ontwikkelbudget aan de hand van onze speech in Nijmegen. Een ontwikkelbudget vraagt om de ontschotting van onderwijs en zorggelden. Dit heeft gemaakt dat minister van Rijn een toezegging heeft gedaan om dit budget te laten onderzoeken.

Hier is kort geleden een overleg over geweest waar wij ons verhaal konden vertellen bij beleidsmedewerkers van beide ministeries. Dit heeft inmiddels ook een vervolg gekregen, waarbij we gekeken hebben naar de knelpunten in de praktijk bij scholen, ouders en samenwerkingsverbanden. Deze zijn mee teruggegaan naar de ministeries en hier zal een oplossing voor komen.

Ook heeft de avond in Nijmegen ons meerdere betrokken mensen gebracht, die tezamen in een denktank ons helpen om tot realisatie te komen. Sinds kort is er een projectleider aangesteld en plannen we een tweede denktankbijeenkomst. Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten geweest. Op 14 september in Culemborg en de tweede kort geleden, op 21 november in de Tweede Kamer in Den Haag. Hierbij waren ook vanuit beide ministeries mensen aanwezig, naast twee Tweede Kamerleden. De punten uit deze tweede bijeenkomst zal zoals we ook gedaan hebben na de eerste, verwerkt worden in een nieuwsbrief.

Begeleiding

Financiering van de begeleiding is wellicht mogelijk met een integraal PGB, met hierin zorg en onderwijsgelden, waar de werkgroep ‘vanuit autisme bekeken’ een business case genaamd ‘levensbrede aanpak autisme’ over heeft gemaakt. Hierin concluderen zij dat iedere geïnvesteerde euro uiteindelijk €4,- oplevert.

Het complete rapport is te vinden via onderstaande link: http://www.vanuitautismebekeken.nl/vab_mbc_rapport_opmaak_def_lr_single_04102015_0.pdf

Óf een ontwikkelbudget, waarbij de benodigde gelden van zorg en onderwijs samen gevoegd mogen worden. De naam geeft mooi aan waar we op richten met dit concept en dit budget: ontwikkeling. Het zou een prachtig signaal zijn vanuit de politiek als dit mogelijk wordt gemaakt! Hierover zijn de gesprekken met de beide ministeries. We horen hier zo spoedig mogelijk over terug.

Huisvesting

Voor financiering van het gewenste gebouw is overleg gezocht met de gemeente, overheid, bedrijfsleven en instellingen. Ook zullen er gesprekken zijn met particuliere financierders. Crowdfunding en sponsoren etc. wordt momenteel onderzocht.

 

Heeft u verdere tips of adviezen, dan horen wij dat graag! Neemt u dan aub via het contactformulier op de volgende pagina contact met ons op!

Verder lezen: Wie zijn wij? >