Introductie

Deze site is bedoeld om ouders, mensen uit onderwijs, hulpverleners en andere belangstellenden op de hoogte te brengen van ons initiatief: stichting Linawijs

Er is een maatschappelijk probleem. Een grote groep kinderen kan in Nederland niet (volledig) naar school, of ervaart ernstige problemen binnen het huidige onderwijs. Kinderen met talenten. Een belangrijk deel van deze kinderen heeft een normale tot hoge intelligentie maar kan vanwege complexe internaliserende psychische problematiek, met name autisme, niet tot ontwikkeling komen binnen de huidige kaders van onderwijs en zorg. Voor hen zijn de bestaande klassikale settingen te overvragend.
Linawijs wil dan ook pedagogisch en didactisch een radicale andere weg inslaan, omdat de behoeftes van deze kinderen fundamenteel anders zijn. Wij willen ze onderwijs bieden in een omgeving waar ze zich veilig genoeg voelen om tot leren te komen.

Onze doelgroep is talentvolle kinderen met complexe internaliserende problematiek, veelal autisme spectrum stoornis (ASS) met normale tot hoge intelligentie, die nu in een klassikale setting niet tot leren kunnen komen. Voor deze kinderen is ons huidige onderwijs niet geschikt. Klassikale lessen geven hen nog teveel prikkels en ook het methodisch leren geeft problemen. Zij hebben nu eerst één op één begeleiding nodig, kunnen nu alleen vanuit rust tot leren komen en hebben het nodig vanuit hun motivatie te werken. Daarbij hebben ze meer tijd en flexibiliteit nodig dan nu vanuit onderwijs, maar ook zorg geboden wordt. Wij geloven dat deze kinderen, eenmaal in ontwikkeling gebracht, tot heel veel in staat zijn. Dat er voor hen een plek in de maatschappij mogelijk is en dat de maatschappij daar alleen maar mooier van wordt. Om in ontwikkeling te komen hebben ze alleen wel een andere aanpak nodig dan nu binnen onderwijs geboden wordt. Voor hen is een route via Linawijs noodzakelijk om weer richting onderwijs in een school terug te kunnen gaan, of richting een andere vervolgstap. Ze zijn slim, ze zijn leerbaar en ze zijn zeker leergierig!
Met ons initiatief komen we tegemoet aan hun leergierigheid, zonder hen te overvragen. Wij geloven in inclusiviteit en dat iedereen naar vermogen mee kan en mag doen. Wij hopen uiteindelijk overbodig te zijn, omdat het onderwijs en ook de jeugGGZ dan dusdanig is vorm gegeven dat ook deze kinderen daar hun plek kunnen hebben. Tot die tijd werken we hard aan ontwikkeling ook mogelijk maken voor deze kinderen.

De eerste Linawijs wordt in Culemborg gerealiseerd.

 

Verder lezen: Visie >