Introductie

Stichting Linawijs is een ontwikkelplek waar een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg aangeboden wordt aan kinderen met internaliserende problematiek die uitgevallen zijn, of dreigen uit te vallen van onderwijs. Linawijs is april 2018 van start gegaan. We werken eerst ambulant (bij de kinderen thuis) en zodra het voor de kinderen mogelijk is naar de Linawijs locatie.

Er is een maatschappelijk probleem. Een grote groep kinderen kan in Nederland niet (volledig) naar school, of ervaart ernstige problemen binnen het huidige onderwijs. Kinderen met talenten. Een belangrijk deel van deze kinderen heeft een normale tot hoge intelligentie maar kan vanwege internaliserende psychische problematiek, met name autisme, niet tot ontwikkeling komen binnen de huidige kaders van onderwijs en zorg. Voor hen zijn de bestaande klassikale settingen te overvragend.
Wij bieden ze een integraal aanbod in een omgeving waar ze zich veilig genoeg voelen om tot ontwikkeling en leren te komen.

Onze doelgroep is talentvolle kinderen met internaliserende problematiek, veelal autisme met normale tot hoge intelligentie, die nu in een klassikale setting niet tot leren kunnen komen. Klassikale lessen geven hen nog teveel prikkels en ook het methodisch leren geeft problemen. Zij hebben nu eerst één op één begeleiding nodig, kunnen nu alleen vanuit rust tot leren komen en hebben het nodig vanuit hun motivatie te werken. Daarbij hebben ze meer tijd en flexibiliteit nodig dan nu vanuit onderwijs, maar ook zorg geboden wordt. Deze kinderen kunnen veel, maar kunnen weinig aan. Het vraagt allereerst de juiste ondersteuning bieden om hen in ontwikkeling te krijgen, opdat ze steeds meer zelf aankunnen.

Wij geloven dat deze kinderen, eenmaal in ontwikkeling gebracht, tot heel veel in staat zijn. Dat er voor hen een plek in de maatschappij mogelijk is en dat de maatschappij daar alleen maar mooier van wordt. Om in ontwikkeling te komen hebben ze alleen wel een andere aanpak nodig dan nu binnen onderwijs en zorg geboden wordt. Voor hen is een route via Linawijs noodzakelijk om weer richting onderwijs in een school terug te kunnen gaan, of richting een andere vervolgstap. Linawijs is een nevenvestiging van de Kom en heeft daarmee een eigen Brinnummer. Kinderen die individueel begeleid worden, worden ook ingeschreven voor het onderwijs. Dit neemt niet weg dat we integraal werken en niet onderwijs of zorg voorliggend is in het aanbod. We bieden datgene aan dat de kinderen in ontwikkeling helpt komen.

Ze zijn slim, ze zijn leerbaar en ze zijn zeker leergierig!
Met ons initiatief komen we tegemoet aan hun leergierigheid, zonder hen te overvragen. Wij geloven in inclusiviteit en dat iedereen naar vermogen en in balans zichzelf mag zijn en een plek heeft in de maatschappij. Wij hopen uiteindelijk opgenomen te worden binnen de bestaande systemen, omdat het onderwijs en ook de zorg dan dusdanig is vorm gegeven dat ook deze kinderen daar een passende plek kunnen hebben. We willen dus zowel curatief als ook preventief werken. Nu eerst de kinderen die thuis zitten, uiteindelijk een plek zijn voor kinderen die een Linawijs nodig hebben om in ontwikkeling te blijven zonder eerst uit te hoeven vallen. Om dit laatste mogelijk te maken is er september 2022 een pilot gestart: groep Linawijs. Dit is een kleine groep van maximaal 6-7 kinderen met 2 integraal begeleiders. Hier zal aan herstel gewerkt worden, inzichtelijk gemaakt worden welke ondersteuningsbehoeften er zijn om in ontwikkeling en tot leren te komen en zal er ook aandacht zijn voor didactiek. De kinderen van de groep kunnen ingeschreven staan op scholen buiten Linawijs, waarbij er ingezet wordt op een goede samenwerking en een terugkeer op basis van de juiste ondersteuning.

De eerste Linawijs is in Culemborg gerealiseerd. April 2018 zijn we van start gegaan met de eerste kinderen.

Aanmelden kan via het Contactformulier

Verder lezen: Visie >