Introductie

Stichting Linawijs is een ontwikkelplek waar een geïntegreerd aanbod van onderwijs en zorg aangeboden wordt aan kinderen met complexe internaliserende problematiek. Linawijs is april 2018 van start gegaan. Eerst ambulant (bij de kinderen thuis) en zodra het voor de kinderen mogelijk is naar een andere locatie.

Er is een maatschappelijk probleem. Een grote groep kinderen kan in Nederland niet (volledig) naar school, of ervaart ernstige problemen binnen het huidige onderwijs. Kinderen met talenten. Een belangrijk deel van deze kinderen heeft een normale tot hoge intelligentie maar kan vanwege complexe internaliserende psychische problematiek, met name autisme, niet tot ontwikkeling komen binnen de huidige kaders van onderwijs en zorg. Voor hen zijn de bestaande klassikale settingen te overvragend.
Linawijs heeft dan ook pedagogisch en didactisch een radicale andere weg ingeslagen, omdat de behoeftes van deze kinderen fundamenteel anders zijn. Wij bieden ze een integraal aanbod in een omgeving waar ze zich veilig genoeg voelen om tot ontwikkeling en leren te komen.

Onze doelgroep is talentvolle kinderen met complexe internaliserende problematiek, veelal autisme met normale tot hoge intelligentie, die nu in een klassikale setting niet tot leren kunnen komen. Klassikale lessen geven hen nog teveel prikkels en ook het methodisch leren geeft problemen. Zij hebben nu eerst één op één begeleiding nodig, kunnen nu alleen vanuit rust tot leren komen en hebben het nodig vanuit hun motivatie te werken. Daarbij hebben ze meer tijd en flexibiliteit nodig dan nu vanuit onderwijs, maar ook zorg geboden wordt.

Wij geloven dat deze kinderen, eenmaal in ontwikkeling gebracht, tot heel veel in staat zijn. Dat er voor hen een plek in de maatschappij mogelijk is en dat de maatschappij daar alleen maar mooier van wordt. Om in ontwikkeling te komen hebben ze alleen wel een andere aanpak nodig dan nu binnen onderwijs geboden wordt. Voor hen is een route via Linawijs noodzakelijk om weer richting onderwijs in een school terug te kunnen gaan, of richting een andere vervolgstap.

Ze zijn slim, ze zijn leerbaar en ze zijn zeker leergierig!
Met ons initiatief komen we tegemoet aan hun leergierigheid, zonder hen te overvragen. Wij geloven in inclusiviteit en dat iedereen naar vermogen mee kan en mag doen. Wij hopen uiteindelijk opgenomen te worden binnen de bestaande systemen, omdat het onderwijs en ook de zorg dan dusdanig is vorm gegeven dat ook deze kinderen daar een passende plek kunnen hebben. We willen dus van curatief naar preventief werken. Nu eerst de kinderen die thuis zitten, uiteindelijk een plek zijn voor kinderen die een Linawijs nodig hebben om in ontwikkeling te blijven zonder eerst uit te hoeven vallen.

De eerste Linawijs wordt in Culemborg gerealiseerd. April 2018 zijn we van start gegaan met de eerste kinderen.

Aanmelden kan via het Contactformulier

Verder lezen: Visie >