ANBI en jaarverslagen

ANBI
Stichting Linawijs is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds januari 2018. Deze status heeft belastingvoordelen voor zowel de instelling als voor de donateur. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. De ANBI status kent een publicatieplicht om inzicht te geven in de stichting. De hiervoor aangewezen documenten en informatie vindt u hieronder.

Beleidsplan
In het Beleidsplan Stichting Linawijs 2021 2022 zijn de doelstellingen, de werkzaamheden en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd.

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
In het jaarverslag 2017 vindt u zowel het jaarverslag als de jaarrekening. Voor 2018 en later is het opgesplitst in 2 documenten.
Jaarverslag 2017

Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2020
Jaarverslag 2020 

Bestuur
Informatie over het bestuur vindt u op Wie zijn wij.

Overige informatie
RSIN 8569.73.099
KVK 67407625