Introductie

Deze site is bedoeld om ouders, mensen uit onderwijs, hulpverleners en andere belangstellenden op de hoogte te brengen van ons initiatief. Dit initiatief willen wij opzetten voor kinderen met een vorm van autisme die vanwege ernstige overvraging al jaren niet naar school kunnen. Voor deze kinderen lijkt ons huidige onderwijs niet geschikt. Klassikale lessen geven hen nog teveel prikkels en ook het methodisch leren geeft problemen. Zij hebben nu eerst één op één begeleiding nodig, kunnen nu alleen vanuit rust tot leren komen en hebben het nodig vanuit hun motivatie te werken. Daarbij hebben ze meer tijd en flexibiliteit nodig dan nu vanuit onderwijs, maar ook zorg geboden wordt. Wij geloven dat deze kinderen, eenmaal in ontwikkeling gebracht, tot heel veel in staat zijn. Dat er voor hen een plek in de maatschappij mogelijk is en dat de maatschappij daar alleen maar mooier van wordt. Om in ontwikkeling te komen hebben ze alleen wel een andere aanpak nodig dan nu binnen onderwijs geboden wordt. Ze zijn slim, ze zijn leerbaar en ze zijn zeker leergierig!
Met ons initiatief komen we tegemoet aan hun leergierigheid, zonder hen te overvragen.

 

Verder lezen: Probleemstelling >