Introductievideo werken binnen Linawijs

Om een beter beeld te kunnen krijgen van wat we doen en met wie we dat doen is onderstaande film gemaakt. Hierin laten we zien wat we de afgelopen jaren hebben opgezet. We hebben heel veel geleerd in de praktijk en hebben steeds weer oplossingen bedacht of aanpassingen gedaan op momenten dat dit nodig was.

Zowel van de mooie als van de moeilijkere momenten in het opzetten van iets dat nog niet bestaat hebben we geleerd. Linawijs is een lerende en ontwikkelende organisatie, die staande probeert te blijven tussen twee systemen. Er is geen draaiboek voor het opzetten van een organisatie tussen die systemen. We zijn dit gaandeweg aan het uitwerken en daarbij verschillende hobbels aan het nemen. Dit met een duurzame oplossing als doel voor de kinderen voor wie dit noodzakelijk is. Hier werkt team Linawijs heel hard voor en ze stellen zich daarom ook graag aan jullie voor: Werken binnen Linawijs

Nevenvestiging Punt Speciaal

Linawijs is per 1 september 2020 een nevenvestiging van Punt Speciaal geworden. Dit betekent niet dat er in de praktijk iets zal veranderen, of dat we nu een school zullen zijn. Het is een eis vanuit de onderwijsinspectie dat wanneer meerdere kinderen van één school naar een locatie gaan, deze locatie een nevenvestiging wordt. Dit is in onze ogen niet logisch en levert ook zeker een aantal uitdagingen op. Hierover is dan ook gesprek met beide ministeries en de onderwijsinspectie, zodat er voldoende ruimte in wet en regelgeving geboden en gecreëerd wordt om vast te kunnen blijven houden aan het concept Linawijs.

Nieuw kantoor

Vanaf 1 augustus 2020 hebben we een nieuwe kantoorruimte. De huidige kantoorlocatie zal verbouwd gaan worden tot appartementen zodra hier een vergunning voor afgegeven is. Daarom hebben we gekozen voor een nieuw kantoor. Dit bevindt zich aan de Beesdseweg 5 in Culemborg, in het FairPlaza gebouw op de eerste etage. Dit adres zal dus ook bij de uitnodigingen voor de kernteambesprekingen na 1 augustus staan.

1 2 3 8