Actieonderzoek OPAZ

Linawijs is gevraagd om mee te doen aan actieonderzoek vanuit OPAZ. 8 initiatieven zijn gevraagd mee te doen. Samen met Significant, Instituut Publieke Waarden en VWS zullen deze initiatieven door actieonderzoek weer een stap verder geholpen worden. Voor Linawijs zullen deelnemen: Maria Pelgrum en Marieke Stolte (bestuur stichting Linawijs), Willy van Wessel (zorgpartner ‘s Heeren Loo) en Anne Marie Wijffels (onderwijspartner de Kom). We hopen dat er ook nog iemand aanschuift vanuit het transformatie fonds van de regio.

Overzicht initiatieven actieonderzoek

Werkbezoek ministeries VWS en OCW bij Linawijs

Op dinsdag 26 maart heeft de secretaris generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, samen met een delegatie vanuit de ministeries VWS en OCW een werkbezoek gebracht aan Linawijs.

Tijdens dit bezoek heeft het team kunnen vertellen wat we doen, ouders waarom en voor wie we dat doen en uiteindelijk alle mensen die ons steunen waarom zij dat belangrijk vinden. Het was een geslaagde middag.

 

Kamerbreed aandacht voor onderwijs-zorg initiatieven als Linawijs

Op 21 februari kwamen de ministers van onderwijs & zorg voor het eerst bij elkaar in een Kamerdebat over passend onderwijs. Heel goed, want dit zijn geen gescheiden werelden. Initiatiefneemster van het Culemborgse Linawijs en GL-fractievoorzitter Tim de Kroon waren erbij, zijn blij met de inzet van verschillende Kamerleden en voorzichtig positief over de uitkomsten.

Alle aanwezige Kamerleden van GroenLinks, SP, VVD, CDA, CU en D66 vroegen of de ministers meer ruimte & ondersteuning willen bieden voor onderwijs op een andere locatie dan school, waarbij Linawijs concreet als goed voorbeeld is genoemd! Deze initiatieven spelen volgens de Kamerleden een belangrijke rol in het leerrecht van kinderen. “Niet de regels, maar het belang van het kind moet centraal staan.”

Minister Arie Slob (onderwijs) verkent op dit moment specifieke onderwijs-zorg arrangementen die deze initiatieven kunnen helpen. “We willen er alles aan doen dat kinderen onderwijs krijgen. Waarbij zij wel ook moeten voldoen aan kwaliteitsnormen.” Dat vindt Linawijs ook. Voor de zomer zijn de uitkomsten bekend.

Mogelijk biedt dit uitsluitsel voor Linawijs waarmee zij zowel de erkenning als de benodigde financiële middelen krijgt om zekerheid te kunnen bieden aan kinderen.

Minister Hugo de Jonge (zorg) benadrukte dat betrokkenheid van ouders bij de onderwijs- en zorgkeuze belangrijk is. En dat “Wat een kind nodig heeft moet kunnen.” Dit is welkome steun.

Na de voorjaarsvakantie is er een moment waarop Kamerleden nog moties (oproepen aan het kabinet) indienen. Voor de zomer komt er een Kamerbrief van beide ministers onderwijs & zorg met daarin de voortgang. Hierin zal specifiek aandacht zijn voor (lokale) onderwijs-zorg initiatieven als Linawijs.

Eerder waren er Kamervragen door GroenLinks & SP gesteld die op 20 februari zijn beantwoord. Ook hierin zijn de vervolgstappen te lezen.

Per Saldo: Onderwijs en zorg

een film ter voorbereiding op het Algemeen over leg onderwijs/zorg waarbij ervaringsdeskundigen en ook Marieke Stolte van Linawijs vertellen wat er anders moet om alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden in ons land… Onderwijs en zorg

1 2 3 6