Groei Linawijs

Linawijs groeit en dat is ook noodzakelijk voor de voortgang van Linawijs. Zowel de individuele plekken als ook de plekken binnen herstelplek de Jachthaven raken steeds meer gevuld. Fijn dat we zo allereerst meer kinderen en jongeren kunnen helpen en daarnaast dus ook heel belangrijk voor de voortgang van Linawijs. We zijn een dure voorziening omdat we aan de ene kant de kleinschaligheid nodig hebben om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de kinderen, we de locaties nodig hebben om hierin een passende plek te geven en we een relatief grote overhead (ten opzichte van het aantal kinderen) nodig hebben voor het vele werk dat een ontwikkelplek opzetten en draaiende houden vraagt. We zullen vast houden aan de kleinschaligheid, maar hebben nodig dat we toegroeien naar de in opzet berekende aantal plekken: 15 individueel en 6 voor de Jachthaven. We houden hierbij zeker rekening met dat wat nodig is voor de kinderen/jongeren. En zijn ons tegelijkertijd bewust van de noodzaak om Linawijs duurzaam neer te zetten voor diezelfde kinderen/jongeren. Mochten hier vragen over zijn, dan gaan we hier graag met u over in gesprek.

Experimenteerregeling 2023

Op de proeftuinen volgt een deelname aan de experimenteerregeling voor onderwijs/zorg initiatieven in het land. Hiervoor heeft ook Linawijs zich aangemeld. In deze ronde doen 80 initiatieven mee. Het biedt ruimte om op eerder in kaart gebrachte knelpunten af te wijken van wet en regelgeving. Wanneer je hier meer van wilt weten: Experimenteerregeling

Afsluiten Proeftuin

Linawijs is de afgelopen jaren één van de 15 proeftuinen in het land geweest van de ministeries OCW en VWS. Hierbij werd er aan de hand van onze praktijk inzicht gegeven in de knelpunten en kansen die er zijn wanneer je doet wat wij doen. De proeftuin is eerder dit jaar afgerond en er is een verslag van gemaakt door BMC: Verslag BMC

Werkbezoek ministeries VWS en OCW aan Linawijs

Woensdag 23 februari was er een werkbezoek vanuit de ministeries VWS en OCW aan Linawijs. We hebben kunnen laten zien hoe we werken en er was een mooi gesprek over wat we doen, waarom we dat doen en waar we daarbij tegenaan lopen. Verhalen vanuit de praktijk, waarbij ook ouders aan konden geven wat er vóór Linawijs gebeurt is en wat Linawijs hen en hun kind heeft gebracht. Mooi om te horen dat richting Den Haag onder andere meegenomen wordt dat onderwijs meer is dan school en dat plekken als Linawijs nodig zijn.


1 2 3 9