Een ontwikkelplek voor kinderen met autisme (VWS)

Het reguliere onderwijsaanbod is voor kinderen met autisme niet altijd geschikt. Het risico bestaat dat zij uitvallen, en soms lange tijd niet naar school kunnen. De zoektocht naar onderwijs dat wel aansluit bij hun persoonlijke behoeften is vaak lastig. Marieke Stolte, initiatiefnemer en directeur van stichting Linawijs, ondervond dit zelf toen voor haar dochter geen passende oplossing werd gevonden. Vanuit die ervaring begon ze stichting Linawijs. Daar krijgen kinderen met autisme ruimte om op hun eigen tempo te ontwikkelen, op een manier die bij ze past.

Dit jaar volgt OPaZ door middel van actieonderzoek acht verschillende regionale initiatieven die het nét een beetje anders doen als het gaat om complexe zorgvragen. Linawijs onderzoekt dit jaar wat de persoonlijke, financiële en maatschappelijke meerwaarde van het initiatief is, om het belang van een integrale aanpak te kunnen benadrukken.
Publicatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op informatielangdurigezorg.nl

Nieuwjaars ontvangst van de koning en koningin

Op 14 januari was de traditionele nieuwjaar ontvangst van de koning en koningin in het Paleis op de Dam. Secretaris generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen had Marieke Stolte als genodigde voorgedragen vanwege het goede werk met Linawijs. Een hele eer. Hij heeft daarmee mogelijk gemaakt dat ik koning Willem-Alexander en koningin Maxima gelukkig nieuw jaar heb kunnen wensen en het glas heb mogen heffen met ministers en staatssecretarissen. Een heel bijzondere ervaring!

Actieonderzoek Linawijs

Linawijs is gevraagd om mee te werken aan actieonderzoek onder leiding van Significant, Instituut Publieke Waarden en ministerie van VWS. OPaZ is een programma van VWS dat staat voor Ondersteuning van een Passend Aanbod in de Zorg. Er zijn 8 initiatieven in het land gevraagd hieraan mee te werken met als doel om de initiatieven ook echt verder te helpen. Hiervoor zijn 6 landelijke lesdagen en meerdere tussentijdse overleggen gepland.

Werkbezoek ministeries VWS en OCW bij Linawijs

Op dinsdag 26 maart heeft de secretaris generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, samen met een delegatie vanuit de ministeries VWS en OCW een werkbezoek gebracht aan Linawijs.

Tijdens dit bezoek heeft het team kunnen vertellen wat we doen, ouders waarom en voor wie we dat doen en uiteindelijk alle mensen die ons steunen waarom zij dat belangrijk vinden. Het was een geslaagde middag.

 

1 2 3 4 7