Herstelplek ‘De Jachthaven’, een nieuwe stap voor Linawijs

Bovenop de individuele begeleiding die we bieden op locatie (2 huizen die we ‘de Veerpont en de Spoorbrug’ noemen), en ambulant zal er binnenkort een nieuwe locatie in gebruik worden genomen: ‘De Jachthaven’, gelegen vlakbij de haven van Culemborg (Achter de Vismarkt).

Naast het Pakhuis vol Verhalen, onze buren, gaan we een nieuw hoofdstuk schrijven. Op deze locatie zal namelijk als pilot ook groepsgerichte begeleiding gaan plaatsvinden.
Een herstelplek voor jongeren die binnen het reguliere onderwijs geen passend antwoord vinden op de vraag die er ligt en daardoor (tijdelijk) uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen. Met als doel dat de jongeren uiteindelijk, waar mogelijk, weer terugstromen naar de school van herkomst.

De Jachthaven is een kleinschalige en huiselijke voorziening, met een grote groepsruimte waar niet alleen stoelen te vinden zijn maar ook grote linnen zitballen en sensorisch materiaal.
Op de andere verdiepingen bevinden zich een gemeenschappelijke ruimte en 3 aparte ruimtes voor jongeren die net als op de Veerweg individueel begeleiding zullen krijgen. In eerste instantie is er plek voor 3 jongeren in de groep die 3 dagen per week naar de nieuwe locatie gaan komen. Op termijn zal dit worden uitgebreid naar 6 jongeren.

In de ochtend zal de Integrale medewerker zich met name richten op onderwijs en samen met de jongeren voorwaarden creëren om weer tot leren te kunnen komen. Hierbij is, naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het bouwen aan een basis van veiligheid en rust.  In de  middag zal de jongere begeleiding krijgen die nog meer kan inzoomen op de behoeften en mogelijkheden van de jeugdige. Zoals we gewend zijn vanuit Linawijs wordt er actief gezocht naar en aangesloten bij de motivatie van de leerling voor het willen leren van iets. Team Linawijs zal daarnaast ook soms op deze locatie te vinden zijn voor overleg of intervisie.

We kijken uit naar het opstarten van de groep en zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom deze bijzondere pilot.

Uitbreiding team Linawijs

Inmiddels is het team gegroeid en zijn er naast 8 begeleiders nu 2 GZ psychologen, 1 sensorisch integratie specialist (2e wordt nu geworven) en 4 leerkrachten werkzaam binnen Linawijs. Er zullen meer begeleiders nodig zijn en aangenomen worden om de uitbreiding van begeleiding per kind en meer kinderen te kunnen vullen.

Introductievideo werken binnen Linawijs

Om een beter beeld te kunnen krijgen van wat we doen en met wie we dat doen is onderstaande film gemaakt. Hierin laten we zien wat we de afgelopen jaren hebben opgezet. We hebben heel veel geleerd in de praktijk en hebben steeds weer oplossingen bedacht of aanpassingen gedaan op momenten dat dit nodig was.

Zowel van de mooie als van de moeilijkere momenten in het opzetten van iets dat nog niet bestaat hebben we geleerd. Linawijs is een lerende en ontwikkelende organisatie, die staande probeert te blijven tussen twee systemen. Er is geen draaiboek voor het opzetten van een organisatie tussen die systemen. We zijn dit gaandeweg aan het uitwerken en daarbij verschillende hobbels aan het nemen. Dit met een duurzame oplossing als doel voor de kinderen voor wie dit noodzakelijk is. Hier werkt team Linawijs heel hard voor en ze stellen zich daarom ook graag aan jullie voor: Werken binnen Linawijs

1 2 3 4 9