Nevenvestiging Punt Speciaal

Linawijs is per 1 september 2020 een nevenvestiging van Punt Speciaal geworden. Dit betekent niet dat er in de praktijk iets zal veranderen, of dat we nu een school zullen zijn. Het is een eis vanuit de onderwijsinspectie dat wanneer meerdere kinderen van één school naar een locatie gaan, deze locatie een nevenvestiging wordt. Dit is in onze ogen niet logisch en levert ook zeker een aantal uitdagingen op. Hierover is dan ook gesprek met beide ministeries en de onderwijsinspectie, zodat er voldoende ruimte in wet en regelgeving geboden en gecreëerd wordt om vast te kunnen blijven houden aan het concept Linawijs.

Nieuw kantoor

Vanaf 1 augustus 2020 hebben we een nieuwe kantoorruimte. De huidige kantoorlocatie zal verbouwd gaan worden tot appartementen zodra hier een vergunning voor afgegeven is. Daarom hebben we gekozen voor een nieuw kantoor. Dit bevindt zich aan de Beesdseweg 5 in Culemborg, in het FairPlaza gebouw op de eerste etage. Dit adres zal dus ook bij de uitnodigingen voor de kernteambesprekingen na 1 augustus staan.

Tweede leerkracht op locatie

Er is een tweede leerkracht gestart binnen Linawijs, die op de locatie zal zijn om begeleiders te ondersteunen in het aanbod aan de kinderen. Ze start nu met 1 dag, zal vanaf april twee dagen op locatie zijn en mogelijk richting de zomer 3 dagen. Hier zijn we heel blij mee. Het heeft even geduurd voordat dit mogelijk was en hoe dit komt leggen we graag even uit:
Onderwijsfinanciering is gebaseerd op een kind binnen een klassikale setting, dus een groep. Een volledige groep brengt voldoende financiering met zich mee om een leerkracht en onderwijsassistent plus leermiddelen te betalen. Dit betekent dat wanneer een kind individuele begeleiding en aanbod nodig heeft, je hier per kind maar heel beperkt een leerkracht voor in kunt zetten.
Vanuit Samenwerkingsverbanden worden voor speciaal onderwijs bovenop de normale bekostiging TLV’ s afgegeven in drie categorieën: laag, midden en hoog. Met een TLV laag plus de normale bekostiging kun je uiteindelijk individueel ongeveer 2 uur leerkracht per kind per week betalen en met een TLV hoog 5 à 7 uur per kind per week. Dit is natuurlijk te weinig als we kijken naar de begeleiding die we de kinderen binnen Linawijs uiteindelijk willen geven. De Kom heeft vanaf het begin daarom ook meer ingezet dan er aan financiering binnen is gekomen en zet, nu er meer kinderen zijn, dus graag een tweede leerkracht in om het aanbod voor alle kinderen binnen Linawijs te ondersteunen vanuit het onderwijs. Dit betekent dat het ontwikkelingsaanbod allereerst door de begeleider gegeven wordt onder supervisie van de leerkracht en dat er in het tempo van het kind toegewerkt wordt naar zo mogelijk meer direct contact met de leerkracht.
Het punt dat onderwijsfinanciering een individueel aanbod zo lastig maakt is onderwerp van gesprek met het ministerie en de onderwijsinspectie.

Inspiratiebijeenkomst Passende zorg en educatie (VWS)

Op donderdag 27 februari organiseren we een inspiratiebijeenkomst in het teken van maatwerk in zorg en educatie.

Ontmoeten en inspireren

De inspiratiebijeenkomst is bedoeld om elkaar te vinden in een alliantie van bestaande en nieuwe initiatieven om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te ontmoeten. Verschillende initiatieven vertellen hun succesverhalen en welke knelpunten zij tegenkwamen in de zoektocht naar passende zorg en educatie.

Voor wie?

Ouders, initiatiefnemers, professionals in jeugdzorg en onderwijs, medewerkers van zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, cliëntondersteuners, ondernemers en bedrijven uit de creatieve  en tech-industrie en al bestaande initiatieven en andere geïnteresseerden.

Publicatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op informatielangdurigezorg.nl

Een ontwikkelplek voor kinderen met autisme (VWS)

Het reguliere onderwijsaanbod is voor kinderen met autisme niet altijd geschikt. Het risico bestaat dat zij uitvallen, en soms lange tijd niet naar school kunnen. De zoektocht naar onderwijs dat wel aansluit bij hun persoonlijke behoeften is vaak lastig. Marieke Stolte, initiatiefnemer en directeur van stichting Linawijs, ondervond dit zelf toen voor haar dochter geen passende oplossing werd gevonden. Vanuit die ervaring begon ze stichting Linawijs. Daar krijgen kinderen met autisme ruimte om op hun eigen tempo te ontwikkelen, op een manier die bij ze past.

Dit jaar volgt OPaZ door middel van actieonderzoek acht verschillende regionale initiatieven die het nét een beetje anders doen als het gaat om complexe zorgvragen. Linawijs onderzoekt dit jaar wat de persoonlijke, financiële en maatschappelijke meerwaarde van het initiatief is, om het belang van een integrale aanpak te kunnen benadrukken.
Publicatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op informatielangdurigezorg.nl

1 2 3 4 5 9