Donateurs

Word donateur
Iedere gift is welkom. U kun een bedrag overmaken op
Rekeningnummer: NL 15 RABO 0315 1125 30
t.n.v. Stichting Linawijs, Culemborg

Zeg het voort
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die Stichting Linawijs een warm hart toedragen.
U kunt ons daarbij ook helpen door ons te volgen op Twitter.

 

Bedankt voor uw donatie

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Mede dankzij u kunnen wij meer kinderen een ontwikkelplek bezorgen.

Meerdere mensen hebben een privé schenking gedaan, waarvoor we hen ook zeer dankbaar zijn!

 

De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen tot een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch.

 


Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

 

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

 

Het De Brauw Van Lynden Fonds
Uit het De Brauw van Lynden Fonds worden voornamelijk uitkeringen gedaan aan instellingen die werkzaam zijn ter ondersteuning van lichamelijk of geestelijk gehandicapte kinderen.

 


Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

 

Stichting Boschuysen
Op het gebied van de jeugdzorg steunt de Stichting Boschuysen projecten die zich richten op Opvang en Pleegzorg, Scholing en Werk, Welzijnswerk, Kunst en Cultuur en Gezondheidszorg.

 

KNR Projecten in Nederland
Namens de religieuzen ondersteunt de commissie Projecten in Nederland (PIN) projecten die passen bij de inspiratie van de religieuzen. Maar dat betekent niet dat we alleen geld geven aan ‘gelovige’ projecten. Veel van ‘onze’ projecten hebben zelfs niets met de kerk te maken. Het betekent wel dat we zoeken naar projecten met een inspiratie die religieuzen herkennen. Simpel gezegd: PIN betaalt mee aan projecten die religieuzen hadden kunnen aanpakken.

 


De kernactiviteit van Het Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding. Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep.