Gebouw

Om nog duidelijker uit te leggen wat het concept in houdt, zullen we een gebouw schetsen waar dit plaats kan vinden. Hierdoor hopen we ‘het gevoel’ erbij duidelijker te maken. Het gebouw is de context waar het leren plaats kan vinden.

We willen hiermee niet zeggen dat het nieuwe leerconcept niet mogelijk zou zijn zonder dit gebouw, maar willen hiermee vooral illustreren dat de leeromgeving van groot belang is. Zoals we onder ‘context’ al hebben aangegeven is het voor deze kinderen belangrijk dat ook de omgeving op hen aangepast kan worden.

Betekenis verlenen aan datgene wat je aan het leren bent is veel lastiger in een omgeving waar veel om je heen gebeurt. De omgeving moet dus zo nodig ‘gedempt’ kunnen worden, willen ze toekomen aan leren.
In onze beleving gaat het om een rond gebouw dat in een groene, natuurlijke, rustige omgeving staat. In het midden van het gebouw bevinden zich ruimtes die gericht zijn op sociale interactie en rust. Hierbij hebben deze kinderen namelijk minder invloed van buitenaf nodig, sterker nog dit werkt het tegen.

Er is een lichtkoepel om van daglicht te voorzien en er is naast een zitkamer, een chill- /relaxruimte en een ‘bioscoop(je)’. Daaromheen zit een gang en naar de buitenwereld toe een ring kamers, die met ramen uitkijken op de groene omgeving.

In deze kamers wordt voornamelijk aan de projecten gewerkt en er is een keuken en een sportkamer waar frustratie op bijvoorbeeld een boksbal losgelaten kan worden. De ‘les’kamers zijn verschillend, door de kinderen ingericht. Zo zal Rosalie makkelijker leren in een zitzak en een ander kind een tafel met stoel willen. Deze kamers fungeren ook als een ruimte waar de buitenwereld ‘naar binnen wordt gehaald’. Hier kan Rosalie met haar vaste en daardoor veilige begeleider informatie krijgen van bijv. een imker, of plannen maken om nog een stap verder te gaan naar een museum.
De omgeving is zo nodig per kind aan te passen. Zo is er de mogelijkheid om ramen en dakramen af te dekken, is het licht aan te passen en zijn zelfs de kleur van de muren te veranderen. Hiervoor zijn slimme (betaalbare) constructies bedacht, zodat het aangepast kan worden aan de wensen en behoeftes van het individuele kind.

Er zal veel rekening gehouden worden met de akoestiek, zodat prikkels tot een minimum beperkt kunnen worden. We denken aan het gebruik van veel natuurlijke materialen.

Er zal veel rust zijn, maar ook de mogelijkheid om door middel van bewegen spanning te verlagen en de mogelijkheid om met elkaar om te gaan. Zo is er buiten mogelijkheid tot wandelen, zijn er wat dieren om te verzorgen en is er een moestuin. Hierbij wordt gekeken naar wat voor de kinderen wenselijk is en vanuit hun motivatie mogelijk.

In bovenstaande afbeeldingen is het leerconcept gevisualiseerd.

De muren kun je door middel van slimme belichting naar wens van het individuele kind van kleur laten veranderen.

Er is een ontwerp gemaakt waarbij alle kinderen hun eigen plek hebben en waar er meerdere ruimtes geschikt zijn voor educatieve doeleinden. Het geheel zal van stro/leembouw gemaakt worden omdat dit een materiaal is dat prikkeldempend werkt en als zeer geschikt is bevonden voor onze doelgroep.

Het gaat er dus om dat ieder kind een eigen plek kan krijgen, maar dat er dus ook ruimtes zijn voor de activiteiten en interactie. Belangrijk is dat de locatie in de buurt is van bijvoorbeeld winkels, groenvoorzieningen etc. We willen met de kinderen stappen maken naar en in de maatschappij, daarom moet het niet ergens achteraf staan.

Verder lezen: Hoe nu verder? >