Klachtenreglement

Onvrede of een klacht over onze hulpverlening?

Linawijs heeft als missie uw kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Linawijs wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de hulpverlening. Onze medewerkers zetten zich volop in om u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet altijd tevreden bent.  Laat het ons dan weten. Door opmerkingen of klachten kan Linawijs haar hulpverlening verbeteren en de kwaliteit verhogen. Als u niet tevreden bent , heeft u recht op een serieuze afhandeling van uw onvrede of klacht. In onderstaande wegwijzer staat waar u terecht kunt.

Stap 1: praat met de betreffende begeleider(s)
Stap 2: gesprek met de directeur
Stap 3: een klacht neerleggen bij het bestuur
Stap 4: de klacht indienen bij de geschillencommissie

Hieronder vindt u een toelichting per stap:

Stap 1: praat met de betreffende begeleider (s)

Bent u ontevreden over de lopende gang van zaken, Ga dan eerst met de betreffende begeleider in gesprek. U helpt uzelf, uw kind en ons door uw problemen en wensen vroegtijdig kenbaar te maken. De begeleider zal dit met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. De begeleider maakt hier melding van in zijn/haar dagelijkse
interne rapportage en meldt of u er samen uitgekomen bent.

Stap 2: gesprek met de directeur

Wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directeur Linawijs.

Vermeld a.u.b. in uw klacht:

  • de periode van de klacht
  • over wie de klacht gaat
  • de inhoud van de klacht
  • wat er tot nu toe gedaan is om uw klacht op te lossen.

De directeur gaat dan met u in gesprek. De betrokken begeleider wordt uiteraard ook gevraagd zijn of haar visie te geven. Na de behandeling van de klacht ontvangt u een schriftelijke beslissing en zo nodig de maatregelen die worden getroffen.

Stap 3: een klacht neerleggen bij het bestuur

Mocht uw klacht zich met behulp van stappen 1 en 2 niet hebben opgelost dan kunt u uw klacht neerleggen bij het bestuur van Linawijs. Een klacht gericht aan het bestuur kunt u schriftelijk indienen door middel van het invullen van een klachtenformulier. Het bestuur registreert vervolgens uw klacht. De klacht wordt, vanaf het moment van indiening, zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en afgehandeld. Schriftelijke klachten kunnen gestuurd worden naar secretariaat@linawijs.nl of via het postadres:

Bestuur Stichting Linawijs
Beesdseweg 5
4104 AW Culemborg

Zie voor het klachtenformulier de volgende link: Klachtenformulier

Stap 4: de klacht indienen bij de geschillencommissie

Wanneer het resultaat van de klachtafhandeling door het bestuur van Linawijs niet naar tevredenheid is, kunt u de klacht indienen bij de geschillencommissie. Het bestuur adviseert bij welke geschillencommissie dit het best kan, onderwijs of zorg. Bij beide is aangesloten.