Nieuws

Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg, en Marieke Stolte zijn al weer wat maanden geleden bij Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld op bezoek geweest om haar te vertellen over Linawijs en de knelpunten waar we mee te maken hebben in de realisatie hiervan. Heel fijn dat ze nu in navolging daarop samen met Peter Kwint, Tweede Kamerlid SP, aan Tim gevraagd heeft mee te denken over vragen die ze aan de minister zou moeten stellen, om het voor initiatieven als Linawijs makkelijker te maken kinderen passende ontwikkelingskansen te bieden. Deze kamervragen zijn nu ook aan de minister gesteld:

Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgs initiatief Linawijs

Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Arie Slob (basis en voortgezet onderwijs) over initiatieven die zich richten op het bieden van passend onderwijs. Ze vragen concreet of het mogelijk is om het Culemborgse initiatief Linawijs de benodigde experimenteerruimte te bieden en kwalitatief onderzoek hiernaar te ondersteunen.

Linawijs is een ontwikkelplek met een integraal aanbod van onderwijs en zorg. Bedoeld voor kinderen die in een klassikale setting (nog) niet tot leren kunnen komen, bijv. met autisme, maar net zo goed dit recht hebben. Meer weten? Bekijk www.linawijs.nl. Eerder heeft de minister aangegeven dat passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg: “Heel fijn dat deze Kamerleden de minister nu expliciet vragen om enerzijds erkenning dat passend onderwijs voor ieder kind in Nederland helaas nog geen realiteit is: dan kunnen we namelijk kijken naar wat er nog moet gebeuren. Anderzijds de onderliggende oproep om gebruik te maken van lokale initiatieven, waaronder Linawijs, en daar experimenteerruimte voor bieden. Deze hebben veel kennis en ervaring in huis, waar we als samenleving dankbaar gebruik van kunnen maken. Voor een betere toekomst van onze kinderen.”

Marieke Stolte, initiatiefnemer Linawijs: “We zien dat de kinderen tot zoveel meer in staat zijn wanneer je het aanbod, maar ook de randvoorwaarden zo maakt, dat ook kinderen die vanwege hun problematiek al jaren thuis zaten in ontwikkeling kunnen komen. Voor de kinderen waar wij ons op richten is daarvoor een integraal aanbod van onderwijs en zorg nodig. Dit integraal aanbod wordt nu gegeven samen met een onderwijs- en zorgpartner.

Ieder kind wil leren en heeft ook het recht op een toekomstperspectief. Dat dit soms erg ingewikkeld (b)lijkt, zou in een land als Nederland niet zo moeten zijn. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs/ontwikkeling en een toekomstperspectief”.

Bekijk hier de Kamervragen.

Vraag 5 benoemt expliciet Linawijs:

5. Bent u bekend met nieuwe initiatieven van onderwijs-zorg combinaties, zoals Linawijs? Bent u bereid om voor deze en vergelijkbare initiatieven experimenteerruimte te bieden, inclusief de benodigde randvoorwaarden? Bent u bereid om het kwalitatieve onderzoek hiervan te ondersteunen? Zie: www.linawijs.nl.

Minister Slob wordt gevraagd om deze voor 31 januari 2019 te beantwoorden. Dan is er een Algemeen Overleg Passend Onderwijs in de Tweede Kamer.

Nadat dit is gebeurd, kun je opnieuw een bericht van ons verwachten.

Linawijs als inspirerend voorbeeld van integraal werken (blz34). Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken: vanuit een zorginstelling, dicht bij huis, op school, bij de opvang. Wie coördineert al die zorg en ondersteuning? Hoe weet je van elkaar wat je doet? En hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?… VERDER

Wethouder Collin Stolwijk van onderwijs feliciteerde het bestuur van Linawijs met de start van drie trajecten. Het college van B&W van Culemborg verleende daar subsidie voor. Stolwijk: “Dankzij de visie en inzet van Marieke Stolte en anderen die nauw bij Linawijs betrokken zijn, is een mooie vernieuwing op het snijvlak van zorg en onderwijs tot stand gekomen. En dat is enorm belangrijk voor een groep kinderen die nu helaas nog te vaak thuis zit.” Linawijs is een initiatief dat zich richt op kinderen met complexe internaliserende problematiek, met name autisme spectrum stoornis (ASS) met normale tot hoge intelligentie. Linawijs wil deze kinderen, die in het reguliere onderwijs niet tot ontwikkeling komen, met een combinatie van onderwijs en zorg een ontwikkelperspectief bieden.

De Gelderlander: Linawijs start in april in Culemborg

Over een onderkomen wordt nog onderhandeld, maar het nieuwe onderwijs voor thuiszittende tieners gaat volgende maand beginnen. Linawijs, zoals de Culemborgse Marieke Stolte het heeft genoemd naar haar dochter Lina, begint met drie jongeren…VERDER

Vanmiddag op de koffie bij stichting Linawijs. Lina is een gewoon Culemborgs meisje. Met autisme. Op zo’n manier dat Lina niet op haar plaats is in het reguliere onderwijs- en zorgsysteem waardoor ze al jaren thuis zit. Er zijn helaas meer kinderen zoals Lina die tussen wal en schip vallen. Reden om de stichting Linawijs op te richten: een speciaal individueel concept op het gebied van onderwijs én zorg zodat kinderen als Lina ook een toekomst hebben want daar heeft ieder kind recht op. Vele professionals en instellingen reageerden enthousiast en dit jaar gaat Linawijs van start. Onder meer met steun van de rijksoverheid. Ik ben onder de indruk van zoveel daadkracht, vasthoudendheid en innovatie van dit Culemborgse initiatief. Dat overigens gevolgd wordt vanuit heel Nederland zodat het ook elders toegepast kan gaan worden. Made in Culemborg. Dank voor de hartelijke ontvangst en complimenten voor dit mooie initiatief!
Gerdo van Grootheest

Een filmpje waarin liefdevol en helder wordt uitgelegd hoe je je kind met autisme en prikkelovergevoeligheid het beste uit zichzelf naar boven kan laten halen.
Artikel Lotje&co: prikkelverwerkingOver Balans
Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

 

Vandaag in overleg over Linawijs bij ministerie VWS en OCW met secretaris generaal VWS Erik Gerritsen en Directeur OCW , SWV, gemeente, partners, bestuur Linawijs en onze projectleiders. Trots op het commitment dat we krijgen en de stappen die we zetten!

Stichting Linawijs krijgt een subsidie van 25.000 euro van de gemeente Culemborg. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Linawijs is een combinatie van zorg en onderwijs voor leerlingen die door autisme niet naar de huidige scholen kunnen en daardoor veelal thuiszitten…VERDER