Nieuws

 • Groei Linawijs (01-12-2022)
  Linawijs groeit en dat is ook noodzakelijk voor de voortgang van Linawijs. Zowel de individuele plekken als ook de plekken binnen herstelplek de Jachthaven raken steeds meer gevuld. Fijn dat we zo allereerst meer kinderen en jongeren kunnen helpen en daarnaast dus ook heel belangrijk voor de voortgang van Linawijs. We zijn een dure voorziening ...
 • Het initiatieven collectief (04-08-2022)
  Linawijs heeft zich aangesloten bij het initiatieven collectief. Met het idee: samen staan we sterker is er gewerkt aan documenten en stappen die bijdragen aan verandering binnen de systemen en ontwikkelingsgericht werken meer ruimte kunnen geven. Voor wie meer wil weten en lezen: Het Initiatieven Collectief.pdf Vaarroute 2022-2023 Initiatieven Collectief.pdf
 • Experimenteerregeling 2023 (12-07-2022)
  Op de proeftuinen volgt een deelname aan de experimenteerregeling voor onderwijs/zorg initiatieven in het land. Hiervoor heeft ook Linawijs zich aangemeld. In deze ronde doen 80 initiatieven mee. Het biedt ruimte om op eerder in kaart gebrachte knelpunten af te wijken van wet en regelgeving. Wanneer je hier meer van wilt weten: Experimenteerregeling
 • Afsluiten Proeftuin (29-06-2022)
  Linawijs is de afgelopen jaren één van de 15 proeftuinen in het land geweest van de ministeries OCW en VWS. Hierbij werd er aan de hand van onze praktijk inzicht gegeven in de knelpunten en kansen die er zijn wanneer je doet wat wij doen. De proeftuin is eerder dit jaar afgerond en er is ...
 • Werkbezoek ministeries VWS en OCW aan Linawijs (23-02-2022)
  Woensdag 23 februari was er een werkbezoek vanuit de ministeries VWS en OCW aan Linawijs. We hebben kunnen laten zien hoe we werken en er was een mooi gesprek over wat we doen, waarom we dat doen en waar we daarbij tegenaan lopen. Verhalen vanuit de praktijk, waarbij ook ouders aan konden geven wat er ...
 • Herstelplek ‘De Jachthaven’, een nieuwe stap voor Linawijs (13-02-2022)
  Bovenop de individuele begeleiding die we bieden op locatie (2 huizen die we ‘de Veerpont en de Spoorbrug’ noemen), en ambulant zal er binnenkort een nieuwe locatie in gebruik worden genomen: ‘De Jachthaven’, gelegen vlakbij de haven van Culemborg (Achter de Vismarkt). Naast het Pakhuis vol Verhalen, onze buren, gaan we een nieuw hoofdstuk schrijven. Op ...
 • Uitbreiding team Linawijs (12-01-2022)
  Inmiddels is het team gegroeid en zijn er naast 8 begeleiders nu 2 GZ psychologen, 1 sensorisch integratie specialist (2e wordt nu geworven) en 4 leerkrachten werkzaam binnen Linawijs. Er zullen meer begeleiders nodig zijn en aangenomen worden om de uitbreiding van begeleiding per kind en meer kinderen te kunnen vullen.
 • Introductievideo werken binnen Linawijs (23-12-2020)
  Om een beter beeld te kunnen krijgen van wat we doen en met wie we dat doen is onderstaande film gemaakt. Hierin laten we zien wat we de afgelopen jaren hebben opgezet. We hebben heel veel geleerd in de praktijk en hebben steeds weer oplossingen bedacht of aanpassingen gedaan op momenten dat dit nodig was. Zowel ...
 • Erik Gerritsen over Linawijs (22-12-2020)
  Erik Gerritsen licht zijn steun voor Linawijs in onderstaand videoboodschap toe: Erik Gerritsen over Linawijs
 • OPaZ: Veel kinderen komen uit een situatie zonder toekomstperspectief (07-11-2020)
  Het reguliere onderwijsaanbod is voor kinderen met autisme niet altijd geschikt. Het risico dat zij uitvallen en soms lange tijd niet naar school kunnen. Bij Linawijs krijgen kinderen met autisme ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen, op een manier die bij hen past. Verder lezen: OPaZ artikel Linawijs  
 • Nevenvestiging Punt Speciaal (14-09-2020)
  Linawijs is per 1 september 2020 een nevenvestiging van Punt Speciaal geworden. Dit betekent niet dat er in de praktijk iets zal veranderen, of dat we nu een school zullen zijn. Het is een eis vanuit de onderwijsinspectie dat wanneer meerdere kinderen van één school naar een locatie gaan, deze locatie een nevenvestiging wordt. Dit ...
 • Nieuw kantoor (29-07-2020)
  Vanaf 1 augustus 2020 hebben we een nieuwe kantoorruimte. De huidige kantoorlocatie zal verbouwd gaan worden tot appartementen zodra hier een vergunning voor afgegeven is. Daarom hebben we gekozen voor een nieuw kantoor. Dit bevindt zich aan de Beesdseweg 5 in Culemborg, in het FairPlaza gebouw op de eerste etage. Dit adres zal dus ook ...
 • Tweede leerkracht op locatie (04-03-2020)
  Er is een tweede leerkracht gestart binnen Linawijs, die op de locatie zal zijn om begeleiders te ondersteunen in het aanbod aan de kinderen. Ze start nu met 1 dag, zal vanaf april twee dagen op locatie zijn en mogelijk richting de zomer 3 dagen. Hier zijn we heel blij mee. Het heeft even geduurd ...
 • Inspiratiebijeenkomst Passende zorg en educatie (VWS) (20-02-2020)
  Op donderdag 27 februari organiseren we een inspiratiebijeenkomst in het teken van maatwerk in zorg en educatie. Ontmoeten en inspireren De inspiratiebijeenkomst is bedoeld om elkaar te vinden in een alliantie van bestaande en nieuwe initiatieven om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en te ontmoeten. Verschillende initiatieven vertellen hun succesverhalen en welke knelpunten zij tegenkwamen ...
 • Een ontwikkelplek voor kinderen met autisme (VWS) (05-02-2020)
  Het reguliere onderwijsaanbod is voor kinderen met autisme niet altijd geschikt. Het risico bestaat dat zij uitvallen, en soms lange tijd niet naar school kunnen. De zoektocht naar onderwijs dat wel aansluit bij hun persoonlijke behoeften is vaak lastig. Marieke Stolte, initiatiefnemer en directeur van stichting Linawijs, ondervond dit zelf toen voor haar dochter geen ...
 • Nieuwjaars ontvangst van de koning en koningin (16-01-2020)
  Op 14 januari was de traditionele nieuwjaar ontvangst van de koning en koningin in het Paleis op de Dam. Secretaris generaal van het ministerie van VWS Erik Gerritsen had Marieke Stolte als genodigde voorgedragen vanwege het goede werk met Linawijs. Een hele eer. Hij heeft daarmee mogelijk gemaakt dat ik koning Willem-Alexander en koningin Maxima ...
 • Actieonderzoek Linawijs (11-12-2019)
  Linawijs is gevraagd om mee te werken aan actieonderzoek onder leiding van Significant, Instituut Publieke Waarden en ministerie van VWS. OPaZ is een programma van VWS dat staat voor Ondersteuning van een Passend Aanbod in de Zorg. Er zijn 8 initiatieven in het land gevraagd hieraan mee te werken met als doel om de initiatieven ...
 • Linawijs in de klankbordgroep van OCW/VWS (30-10-2019)
  Marieke Stolte heeft namens Linawijs meegedacht in de klankbordgroep van OCW/VWS rond maatregel 8 van de onderwijs zorgbrief. Er is een onderzoek gedaan door AEF dat onlangs gepubliceerd is en op basis waarvan een voortgangsbrief naar de Tweede Kamer is gegaan. Zie bijlagen: kamerbrief-over-voortgang-onderwijs-zorg onderzoek-maatregel-onderwijszorgbrief-op-weg-naar-een-optimale-ontwikkeling-voor-ieder-kind  
 • Werkbezoek ministeries VWS en OCW bij Linawijs (28-03-2019)
  Op dinsdag 26 maart heeft de secretaris generaal van het ministerie van VWS, Erik Gerritsen, samen met een delegatie vanuit de ministeries VWS en OCW een werkbezoek gebracht aan Linawijs. Tijdens dit bezoek heeft het team kunnen vertellen wat we doen, ouders waarom en voor wie we dat doen en uiteindelijk alle mensen die ons steunen ...
 • Kamerbreed aandacht voor onderwijs-zorg initiatieven als Linawijs (27-02-2019)
  Op 21 februari kwamen de ministers van onderwijs & zorg voor het eerst bij elkaar in een Kamerdebat over passend onderwijs. Heel goed, want dit zijn geen gescheiden werelden. Initiatiefneemster van het Culemborgse Linawijs en GL-fractievoorzitter Tim de Kroon waren erbij, zijn blij met de inzet van verschillende Kamerleden en voorzichtig positief over de uitkomsten. Alle aanwezige Kamerleden ...
 • Per Saldo: Onderwijs en zorg (24-02-2019)
  een film ter voorbereiding op het Algemeen over leg onderwijs/zorg waarbij ervaringsdeskundigen en ook Marieke Stolte van Linawijs vertellen wat er anders moet om alle kinderen passend onderwijs te kunnen bieden in ons land… Onderwijs en zorg
 • Tweede Kamer: Uitstel beantwoording van de leden Kwint en Westerveld over initiatieven voor passend onderwijs (22-01-2019)
  De beantwoording van de vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over initiatieven voor passend onderwijs (ingezonden 27 december 2018) is uitgesteld. De mededeling van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) (ontvangen 22 januari 2019). “Een zorgvuldige beantwoording vergt meer tijd in ...
 • Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgs initiatief Linawijs (29-12-2018)
  Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg, en Marieke Stolte zijn al weer wat maanden geleden bij Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld op bezoek geweest om haar te vertellen over Linawijs en de knelpunten waar we mee te maken hebben in de realisatie hiervan. Heel fijn dat ze nu in navolging daarop samen met Peter Kwint, ...
 • Nederlands Jeugdinstituut & Vilans: Zorg organiseren voor kind met chronische aandoening (15-10-2018)
  Linawijs als inspirerend voorbeeld van integraal werken (blz34). Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken: vanuit een zorginstelling, dicht bij huis, op school, bij de opvang. Wie coördineert al die zorg ...
 • Culemborgse Courant: Linawijs van start in Culemborg (20-06-2018)
  Wethouder Collin Stolwijk van onderwijs feliciteerde het bestuur van Linawijs met de start van drie trajecten. Het college van B&W van Culemborg verleende daar subsidie voor. Stolwijk: “Dankzij de visie en inzet van Marieke Stolte en anderen die nauw bij Linawijs betrokken zijn, is een mooie vernieuwing op het snijvlak van zorg en onderwijs tot ...
 • De Gelderlander: artikel in de Gelderlander over start Linawijs (25-03-2018)
  De Gelderlander: Linawijs start in april in Culemborg Over een onderkomen wordt nog onderhandeld, maar het nieuwe onderwijs voor thuiszittende tieners gaat volgende maand beginnen. Linawijs, zoals de Culemborgse Marieke Stolte het heeft genoemd naar haar dochter Lina, begint met drie jongeren…VERDER
 • Facebook: Burgemeester Gerdo van Grootheest op de koffie (29-01-2018)
  Vanmiddag op de koffie bij stichting Linawijs. Lina is een gewoon Culemborgs meisje. Met autisme. Op zo’n manier dat Lina niet op haar plaats is in het reguliere onderwijs- en zorgsysteem waardoor ze al jaren thuis zit. Er zijn helaas meer kinderen zoals Lina die tussen wal en schip vallen. Reden om de stichting Linawijs ...
 • Lotje&co: dit filmpje laat ‘voelen’ wat ook ontwikkeling is (25-01-2018)
  Een filmpje waarin liefdevol en helder wordt uitgelegd hoe je je kind met autisme en prikkelovergevoeligheid het beste uit zichzelf naar boven kan laten halen. Artikel Lotje&co: prikkelverwerking
 • Balans: Geen school maar een ontwikkelplek (15-12-2017)
  Over Balans Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.  
 • Linawijs bij ministerie VWS en OCW (25-10-2017)
  Vandaag in overleg over Linawijs bij ministerie VWS en OCW met secretaris generaal VWS Erik Gerritsen en Directeur OCW , SWV, gemeente, partners, bestuur Linawijs en onze projectleiders. Trots op het commitment dat we krijgen en de stappen die we zetten!
 • NPO1 Nieuws en co interview (18-08-2017)
  https://youtu.be/9fwMIAYYKuI
 • De Gelderlander: Linawijs krijgt 25.000 euro subsidie van gemeente Culemborg (15-08-2017)
  Stichting Linawijs krijgt een subsidie van 25.000 euro van de gemeente Culemborg. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Linawijs is een combinatie van zorg en onderwijs voor leerlingen die door autisme niet naar de huidige scholen kunnen en daardoor veelal thuiszitten…VERDER
 • Culemborgse Courant: € 25.000,- voor stichting Linawijs (15-08-2017)
  Stichting Linawijs krijgt een subsidie van € 25.000,-. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Culemborg vandaag besloten. Linawijs is een initiatief van Marieke Stolte uit Culemborg. Zij wil een plek creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen die door een complexe ontwikkelingsstoornis niet naar school kunnen…VERDER
 • Omroep Gelderland: Leerplek voor autistische kinderen stap dichterbij (15-08-2017)
  Stichting Linawijs krijgt van de gemeente Culemborg een subsidie van 25.000 euro. Dat meldt de gemeente dinsdag. De stichting van Marieke Stolte wil onderwijs bieden aan autistische kinderen die niet naar een ‘normale’ school kunnen en daardoor thuis zitten…VERDER
 • Algemeen Dagblad: Culemborgse moeder start opvang voor autistische thuisblijvers (07-08-2017)
  Culemborg krijgt een nieuwe opvang voor kinderen die door autisme niet naar school kunnen. Oprichter is Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme. De bedoeling is dat de opvang, Linawijs, in de watertoren komt…VERDER
 • De Gelderlander: Moeder richt opvang op voor autistische kinderen die niet naar school kunnen (07-08-2017)
  Culemborg krijgt een nieuwe opvang voor kinderen die door autisme niet naar school kunnen. Andere vestigingen zitten ook al in de planning. Gemeente en Rijk zijn enthousiast. Oprichter is Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme. De bedoeling is dat Linawijs in de watertoren komt…VERDER
 • Culemborgse Courant: Linawijs een eerlijke kans voor kinderen met autisme (13-07-2017)
  Kunt u zich voorstellen dat uw kind niet naar school gaat? Niet omdat het niet wil, maar omdat hij of zij dat vanwege autisme niet kan. In Culemborg is de stichting Linawijs in het leven geroepen om die kinderen en hun ouders te ondersteunen. Linawijs wil deze kinderen een plek bieden om tot ontwikkeling te ...
 • Culemborgse Courant: Klaas Drupsteen over Linawijs (09-06-2017)
  ,,Samen met anderen heb ik een stichting opgericht en die mensen verdienen een fles wijn voor hun inzet.” Ik loop met de vrouw langs wat flessen en zij vertelt verder. ,,Het is Stichting Linawijs, genoemd naar mijn dochter van 14. Wij willen zorg en onderwijs bieden aan kinderen met complexe, naar binnen gekeerde problematiek, zoals ...
 • Ingrado magazine: Linawijs een nieuw concept (01-06-2017)
  Linawijs laat kinderen weer tot ontwikkeling komen door een combinatie van onderwijs en zorg. Voor kinderen met MCDD, een vorm van autisme, kan dit concept een uitkomst zijn. In het ‘gewone’ speciaal onderwijs lopen zij vaak vast…VERDER pagina 15
 • Omroep Gelderland: Als je kind al vijf jaar niet naar school kan (10-04-2017)
  Stel je eens voor: je hebt thuis een ongelukkig kind omdat het al vijf jaar niet naar school gaat. Normaal onderwijs is, omdat hij of zij autistisch is, niet mogelijk. Maar niets doen is geen optie meer. Dan bedenk je je eigen onderwijsvorm, gekoppeld aan zorg. Marieke Stolte uit Culemborg doet het. Haar systeem heet ...
 • Interview in Lotje&co: Zelf een school oprichten (30-03-2017)
  Zelf een school oprichten vraagt veel doorzettingsvermogen en strijd, blijkt uit ervaringsverhalen. Ook Marieke Stolte kan daarover meepraten. Zij bouwt aan haar school Linawijs om onderwijs op maat mogelijk te maken voor kinderen zoals haar dochter Lina (13, MCDD). Ze discussieert met iedereen over een gebouw, over geld, over een visie op onderwijs. Marieke: ‘Ik merk dat ...
 • Trouw: Bij Linawijs in Culemborg krijgen kinderen zorg en onderwijs ineen (01-03-2017)
  De dochter van Marieke Stolte heeft autisme en redt het niet op school. Haar moeder richt nu een ontwikkelplek op voor slimme thuiszitters. Wat als je kind zich op geen enkele school thuis voelt, maar wel superslim is en graag wil leren? Marieke Stolte begeleidt haar dertienjarige dochter al vijf jaar thuis, en heeft nu ...
 • Animatiefilm voor stichting Linawijs door FlowFilm (31-12-2016)
  Floortje Mols van FlowFilm heeft een animatiefilm voor ons gemaakt om te visualiseren wat ook ontwikkeling is…VERDER