Nieuws

Linawijs als inspirerend voorbeeld van integraal werken (blz34). Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken: vanuit een zorginstelling, dicht bij huis, op school, bij de opvang. Wie coördineert al die zorg en ondersteuning? Hoe weet je van elkaar wat je doet? En hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?… VERDER

Wethouder Collin Stolwijk van onderwijs feliciteerde het bestuur van Linawijs met de start van drie trajecten. Het college van B&W van Culemborg verleende daar subsidie voor. Stolwijk: “Dankzij de visie en inzet van Marieke Stolte en anderen die nauw bij Linawijs betrokken zijn, is een mooie vernieuwing op het snijvlak van zorg en onderwijs tot stand gekomen. En dat is enorm belangrijk voor een groep kinderen die nu helaas nog te vaak thuis zit.” Linawijs is een initiatief dat zich richt op kinderen met complexe internaliserende problematiek, met name autisme spectrum stoornis (ASS) met normale tot hoge intelligentie. Linawijs wil deze kinderen, die in het reguliere onderwijs niet tot ontwikkeling komen, met een combinatie van onderwijs en zorg een ontwikkelperspectief bieden.

De Gelderlander: Linawijs start in april in Culemborg

Over een onderkomen wordt nog onderhandeld, maar het nieuwe onderwijs voor thuiszittende tieners gaat volgende maand beginnen. Linawijs, zoals de Culemborgse Marieke Stolte het heeft genoemd naar haar dochter Lina, begint met drie jongeren…VERDER

Vanmiddag op de koffie bij stichting Linawijs. Lina is een gewoon Culemborgs meisje. Met autisme. Op zo’n manier dat Lina niet op haar plaats is in het reguliere onderwijs- en zorgsysteem waardoor ze al jaren thuis zit. Er zijn helaas meer kinderen zoals Lina die tussen wal en schip vallen. Reden om de stichting Linawijs op te richten: een speciaal individueel concept op het gebied van onderwijs én zorg zodat kinderen als Lina ook een toekomst hebben want daar heeft ieder kind recht op. Vele professionals en instellingen reageerden enthousiast en dit jaar gaat Linawijs van start. Onder meer met steun van de rijksoverheid. Ik ben onder de indruk van zoveel daadkracht, vasthoudendheid en innovatie van dit Culemborgse initiatief. Dat overigens gevolgd wordt vanuit heel Nederland zodat het ook elders toegepast kan gaan worden. Made in Culemborg. Dank voor de hartelijke ontvangst en complimenten voor dit mooie initiatief!
Gerdo van Grootheest

Een filmpje waarin liefdevol en helder wordt uitgelegd hoe je je kind met autisme en prikkelovergevoeligheid het beste uit zichzelf naar boven kan laten halen.
Artikel Lotje&co: prikkelverwerkingOver Balans
Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

 

Vandaag in overleg over Linawijs bij ministerie VWS en OCW met secretaris generaal VWS Erik Gerritsen en Directeur OCW , SWV, gemeente, partners, bestuur Linawijs en onze projectleiders. Trots op het commitment dat we krijgen en de stappen die we zetten!

Stichting Linawijs krijgt een subsidie van 25.000 euro van de gemeente Culemborg. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Linawijs is een combinatie van zorg en onderwijs voor leerlingen die door autisme niet naar de huidige scholen kunnen en daardoor veelal thuiszitten…VERDER

Stichting Linawijs krijgt een subsidie van € 25.000,-. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Culemborg vandaag besloten. Linawijs is een initiatief van Marieke Stolte uit Culemborg. Zij wil een plek creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen die door een complexe ontwikkelingsstoornis niet naar school kunnen…VERDER