Actieonderzoek Linawijs

Linawijs is gevraagd om mee te werken aan actieonderzoek onder leiding van Significant, Instituut Publieke Waarden en ministerie van VWS. OPaZ is een programma van VWS dat staat voor Ondersteuning van een Passend Aanbod in de Zorg. Er zijn 8 initiatieven in het land gevraagd hieraan mee te werken met als doel om de initiatieven ook echt verder te helpen. Hiervoor zijn 6 landelijke lesdagen en meerdere tussentijdse overleggen gepland.