Culemborgse Courant: Linawijs een eerlijke kans voor kinderen met autisme

Kunt u zich voorstellen dat uw kind niet naar school gaat? Niet omdat het niet wil, maar omdat hij of zij dat vanwege autisme niet kan. In Culemborg is de stichting Linawijs in het leven geroepen om die kinderen en hun ouders te ondersteunen. Linawijs wil deze kinderen een plek bieden om tot ontwikkeling te komen om hierdoor de kans op een zo stevig en volwaardig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen. Kinderen vanuit hun motivatie en vanuit rust, met behulp van één op één begeleiding de kans geven om zich te ontwikkelen…VERDER