Culemborgse Courant: Linawijs van start in Culemborg

Wethouder Collin Stolwijk van onderwijs feliciteerde het bestuur van Linawijs met de start van drie trajecten. Het college van B&W van Culemborg verleende daar subsidie voor. Stolwijk: “Dankzij de visie en inzet van Marieke Stolte en anderen die nauw bij Linawijs betrokken zijn, is een mooie vernieuwing op het snijvlak van zorg en onderwijs tot stand gekomen. En dat is enorm belangrijk voor een groep kinderen die nu helaas nog te vaak thuis zit.” Linawijs is een initiatief dat zich richt op kinderen met complexe internaliserende problematiek, met name autisme spectrum stoornis (ASS) met normale tot hoge intelligentie. Linawijs wil deze kinderen, die in het reguliere onderwijs niet tot ontwikkeling komen, met een combinatie van onderwijs en zorg een ontwikkelperspectief bieden.