Groei Linawijs

Linawijs groeit en dat is ook noodzakelijk voor de voortgang van Linawijs. Zowel de individuele plekken als ook de plekken binnen herstelplek de Jachthaven raken steeds meer gevuld. Fijn dat we zo allereerst meer kinderen en jongeren kunnen helpen en daarnaast dus ook heel belangrijk voor de voortgang van Linawijs. We zijn een dure voorziening omdat we aan de ene kant de kleinschaligheid nodig hebben om goed aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de kinderen, we de locaties nodig hebben om hierin een passende plek te geven en we een relatief grote overhead (ten opzichte van het aantal kinderen) nodig hebben voor het vele werk dat een ontwikkelplek opzetten en draaiende houden vraagt. We zullen vast houden aan de kleinschaligheid, maar hebben nodig dat we toegroeien naar de in opzet berekende aantal plekken: 15 individueel en 6 voor de Jachthaven. We houden hierbij zeker rekening met dat wat nodig is voor de kinderen/jongeren. En zijn ons tegelijkertijd bewust van de noodzaak om Linawijs duurzaam neer te zetten voor diezelfde kinderen/jongeren. Mochten hier vragen over zijn, dan gaan we hier graag met u over in gesprek.