Herstelplek ‘De Jachthaven’, een nieuwe stap voor Linawijs

Bovenop de individuele begeleiding die we bieden op locatie (2 huizen die we ‘de Veerpont en de Spoorbrug’ noemen), en ambulant zal er binnenkort een nieuwe locatie in gebruik worden genomen: ‘De Jachthaven’, gelegen vlakbij de haven van Culemborg (Achter de Vismarkt).

Naast het Pakhuis vol Verhalen, onze buren, gaan we een nieuw hoofdstuk schrijven. Op deze locatie zal namelijk als pilot ook groepsgerichte begeleiding gaan plaatsvinden.
Een herstelplek voor jongeren die binnen het reguliere onderwijs geen passend antwoord vinden op de vraag die er ligt en daardoor (tijdelijk) uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen. Met als doel dat de jongeren uiteindelijk, waar mogelijk, weer terugstromen naar de school van herkomst.

De Jachthaven is een kleinschalige en huiselijke voorziening, met een grote groepsruimte waar niet alleen stoelen te vinden zijn maar ook grote linnen zitballen en sensorisch materiaal.
Op de andere verdiepingen bevinden zich een gemeenschappelijke ruimte en 3 aparte ruimtes voor jongeren die net als op de Veerweg individueel begeleiding zullen krijgen. In eerste instantie is er plek voor 3 jongeren in de groep die 3 dagen per week naar de nieuwe locatie gaan komen. Op termijn zal dit worden uitgebreid naar 6 jongeren.

In de ochtend zal de Integrale medewerker zich met name richten op onderwijs en samen met de jongeren voorwaarden creëren om weer tot leren te kunnen komen. Hierbij is, naast aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, ook veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het bouwen aan een basis van veiligheid en rust.  In de  middag zal de jongere begeleiding krijgen die nog meer kan inzoomen op de behoeften en mogelijkheden van de jeugdige. Zoals we gewend zijn vanuit Linawijs wordt er actief gezocht naar en aangesloten bij de motivatie van de leerling voor het willen leren van iets. Team Linawijs zal daarnaast ook soms op deze locatie te vinden zijn voor overleg of intervisie.

We kijken uit naar het opstarten van de groep en zullen jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom deze bijzondere pilot.