Interview in Lotje&co: Zelf een school oprichten

Zelf een school oprichten vraagt veel doorzettingsvermogen en strijd, blijkt uit ervaringsverhalen.
Ook Marieke Stolte kan daarover meepraten. Zij bouwt aan haar school Linawijs om onderwijs op maat mogelijk te maken voor kinderen zoals haar dochter Lina (13, MCDD). Ze discussieert met iedereen over een gebouw, over geld, over een visie op onderwijs.

Marieke: ‘Ik merk dat sommige mensen binnen ministeries het moeilijk vinden om te begrijpen. In hun frame gaat onderwijs over lesmethodes, toetsen en leerdoelen. Terwijl voor kinderen als mijn dochter het feit dat ze naar Linawijs komen in eerste instantie al dé ontwikkeling is. Het is voor mij een principe-kwestie om Linawijs met publieke middelen te financieren. Ik zou natuurlijk ook private fondsen kunnen aanschrijven, maar dan komt de verantwoordelijkheid niet daar te liggen waar die hoort.’

Marieke heeft goed contact met de leerplichtambtenaar. ‘We delen het idee dat het doel van onderwijs het mogelijk maken van een eigen plek in de maatschappij is. Linawijs moet een plek worden waar kinderen individueel onderwijs krijgen met onderling contact. Mijn dochter zit nu al vijf jaar thuis, maar zal zich toch los moeten gaan maken van ons. Dat kan alleen maar als ze weer buitenshuis onderwijs gaat volgen.’

Door te blijven praten en duwen, zet Marieke iedere dag noodzakelijke stappen naar de opening van Linawijs.