Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgs initiatief Linawijs

Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg, en Marieke Stolte zijn al weer wat maanden geleden bij Tweede Kamerlid GroenLinks Lisa Westerveld op bezoek geweest om haar te vertellen over Linawijs en de knelpunten waar we mee te maken hebben in de realisatie hiervan. Heel fijn dat ze nu in navolging daarop samen met Peter Kwint, Tweede Kamerlid SP, aan Tim gevraagd heeft mee te denken over vragen die ze aan de minister zou moeten stellen, om het voor initiatieven als Linawijs makkelijker te maken kinderen passende ontwikkelingskansen te bieden. Deze kamervragen zijn nu ook aan de minister gesteld:

Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgs initiatief Linawijs

Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Arie Slob (basis en voortgezet onderwijs) over initiatieven die zich richten op het bieden van passend onderwijs. Ze vragen concreet of het mogelijk is om het Culemborgse initiatief Linawijs de benodigde experimenteerruimte te bieden en kwalitatief onderzoek hiernaar te ondersteunen.

Linawijs is een ontwikkelplek met een integraal aanbod van onderwijs en zorg. Bedoeld voor kinderen die in een klassikale setting (nog) niet tot leren kunnen komen, bijv. met autisme, maar net zo goed dit recht hebben. Meer weten? Bekijk www.linawijs.nl. Eerder heeft de minister aangegeven dat passend onderwijs betekent dat elk kind onderwijs krijgt dat aansluit bij de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Tim de Kroon, fractievoorzitter GroenLinks Culemborg: “Heel fijn dat deze Kamerleden de minister nu expliciet vragen om enerzijds erkenning dat passend onderwijs voor ieder kind in Nederland helaas nog geen realiteit is: dan kunnen we namelijk kijken naar wat er nog moet gebeuren. Anderzijds de onderliggende oproep om gebruik te maken van lokale initiatieven, waaronder Linawijs, en daar experimenteerruimte voor bieden. Deze hebben veel kennis en ervaring in huis, waar we als samenleving dankbaar gebruik van kunnen maken. Voor een betere toekomst van onze kinderen.”

Marieke Stolte, initiatiefnemer Linawijs: “We zien dat de kinderen tot zoveel meer in staat zijn wanneer je het aanbod, maar ook de randvoorwaarden zo maakt, dat ook kinderen die vanwege hun problematiek al jaren thuis zaten in ontwikkeling kunnen komen. Voor de kinderen waar wij ons op richten is daarvoor een integraal aanbod van onderwijs en zorg nodig. Dit integraal aanbod wordt nu gegeven samen met een onderwijs- en zorgpartner.

Ieder kind wil leren en heeft ook het recht op een toekomstperspectief. Dat dit soms erg ingewikkeld (b)lijkt, zou in een land als Nederland niet zo moeten zijn. Ieder kind heeft immers recht op onderwijs/ontwikkeling en een toekomstperspectief”.

Bekijk hier de Kamervragen.

Vraag 5 benoemt expliciet Linawijs:

5. Bent u bekend met nieuwe initiatieven van onderwijs-zorg combinaties, zoals Linawijs? Bent u bereid om voor deze en vergelijkbare initiatieven experimenteerruimte te bieden, inclusief de benodigde randvoorwaarden? Bent u bereid om het kwalitatieve onderzoek hiervan te ondersteunen? Zie: www.linawijs.nl.

Minister Slob wordt gevraagd om deze voor 31 januari 2019 te beantwoorden. Dan is er een Algemeen Overleg Passend Onderwijs in de Tweede Kamer.

Nadat dit is gebeurd, kun je opnieuw een bericht van ons verwachten.