Nevenvestiging Punt Speciaal

Linawijs is per 1 september 2020 een nevenvestiging van Punt Speciaal geworden. Dit betekent niet dat er in de praktijk iets zal veranderen, of dat we nu een school zullen zijn. Het is een eis vanuit de onderwijsinspectie dat wanneer meerdere kinderen van één school naar een locatie gaan, deze locatie een nevenvestiging wordt. Dit is in onze ogen niet logisch en levert ook zeker een aantal uitdagingen op. Hierover is dan ook gesprek met beide ministeries en de onderwijsinspectie, zodat er voldoende ruimte in wet en regelgeving geboden en gecreëerd wordt om vast te kunnen blijven houden aan het concept Linawijs.