Nieuws

Stichting Linawijs krijgt een subsidie van 25.000 euro van de gemeente Culemborg. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Linawijs is een combinatie van zorg en onderwijs voor leerlingen die door autisme niet naar de huidige scholen kunnen en daardoor veelal thuiszitten…VERDER

Stichting Linawijs krijgt een subsidie van € 25.000,-. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Culemborg vandaag besloten. Linawijs is een initiatief van Marieke Stolte uit Culemborg. Zij wil een plek creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen die door een complexe ontwikkelingsstoornis niet naar school kunnen…VERDER

Stichting Linawijs krijgt van de gemeente Culemborg een subsidie van 25.000 euro. Dat meldt de gemeente dinsdag. De stichting van Marieke Stolte wil onderwijs bieden aan autistische kinderen die niet naar een ‘normale’ school kunnen en daardoor thuis zitten…VERDER

Culemborg krijgt een nieuwe opvang voor kinderen die door autisme niet naar school kunnen. Oprichter is Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme. De bedoeling is dat de opvang, Linawijs, in de watertoren komt…VERDER

Culemborg krijgt een nieuwe opvang voor kinderen die door autisme niet naar school kunnen. Andere vestigingen zitten ook al in de planning. Gemeente en Rijk zijn enthousiast. Oprichter is Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme. De bedoeling is dat Linawijs in de watertoren komt…VERDER

Kunt u zich voorstellen dat uw kind niet naar school gaat? Niet omdat het niet wil, maar omdat hij of zij dat vanwege autisme niet kan. In Culemborg is de stichting Linawijs in het leven geroepen om die kinderen en hun ouders te ondersteunen. Linawijs wil deze kinderen een plek bieden om tot ontwikkeling te komen om hierdoor de kans op een zo stevig en volwaardig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen. Kinderen vanuit hun motivatie en vanuit rust, met behulp van één op één begeleiding de kans geven om zich te ontwikkelen…VERDER

,,Samen met anderen heb ik een stichting opgericht en die mensen verdienen een fles wijn voor hun inzet.” Ik loop met de vrouw langs wat flessen en zij vertelt verder. ,,Het is Stichting Linawijs, genoemd naar mijn dochter van 14. Wij willen zorg en onderwijs bieden aan kinderen met complexe, naar binnen gekeerde problematiek, zoals autisme. Kinderen met autisme zijn sociaal emotioneel jonger dan hun leeftijdgenoten terwijl ze verstandelijk juist vaak voorlopen. Sommigen kunnen door hun ingewikkelde problemen niet naar school en zijn ook niet geholpen met de gangbare hulp die jeugdzorg kan bieden. Voor die kinderen willen we een ontwikkelplek creëren, met voor iedereen een eigen kamer.”…VERDER

Linawijs laat kinderen weer tot ontwikkeling komen door een combinatie van onderwijs en zorg. Voor kinderen met MCDD, een vorm van autisme, kan dit concept een uitkomst zijn. In het ‘gewone’ speciaal onderwijs lopen zij vaak vast…VERDER pagina 15

Stel je eens voor: je hebt thuis een ongelukkig kind omdat het al vijf jaar niet naar school gaat. Normaal onderwijs is, omdat hij of zij autistisch is, niet mogelijk. Maar niets doen is geen optie meer. Dan bedenk je je eigen onderwijsvorm, gekoppeld aan zorg. Marieke Stolte uit Culemborg doet het. Haar systeem heet Linawijs…VERDER

Zelf een school oprichten vraagt veel doorzettingsvermogen en strijd, blijkt uit ervaringsverhalen.
Ook Marieke Stolte kan daarover meepraten. Zij bouwt aan haar school Linawijs om onderwijs op maat mogelijk te maken voor kinderen zoals haar dochter Lina (13, MCDD). Ze discussieert met iedereen over een gebouw, over geld, over een visie op onderwijs.

Marieke: ‘Ik merk dat sommige mensen binnen ministeries het moeilijk vinden om te begrijpen. In hun frame gaat onderwijs over lesmethodes, toetsen en leerdoelen. Terwijl voor kinderen als mijn dochter het feit dat ze naar Linawijs komen in eerste instantie al dé ontwikkeling is. Het is voor mij een principe-kwestie om Linawijs met publieke middelen te financieren. Ik zou natuurlijk ook private fondsen kunnen aanschrijven, maar dan komt de verantwoordelijkheid niet daar te liggen waar die hoort.’

Marieke heeft goed contact met de leerplichtambtenaar. ‘We delen het idee dat het doel van onderwijs het mogelijk maken van een eigen plek in de maatschappij is. Linawijs moet een plek worden waar kinderen individueel onderwijs krijgen met onderling contact. Mijn dochter zit nu al vijf jaar thuis, maar zal zich toch los moeten gaan maken van ons. Dat kan alleen maar als ze weer buitenshuis onderwijs gaat volgen.’

Door te blijven praten en duwen, zet Marieke iedere dag noodzakelijke stappen naar de opening van Linawijs.