NieuwsOver Balans
Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap.

 

Vandaag in overleg over Linawijs bij ministerie VWS en OCW met secretaris generaal VWS Erik Gerritsen en Directeur OCW , SWV, gemeente, partners, bestuur Linawijs en onze projectleiders. Trots op het commitment dat we krijgen en de stappen die we zetten!

Stichting Linawijs krijgt een subsidie van 25.000 euro van de gemeente Culemborg. Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Linawijs is een combinatie van zorg en onderwijs voor leerlingen die door autisme niet naar de huidige scholen kunnen en daardoor veelal thuiszitten…VERDER

Stichting Linawijs krijgt een subsidie van € 25.000,-. Dat heeft het college van B en W van de gemeente Culemborg vandaag besloten. Linawijs is een initiatief van Marieke Stolte uit Culemborg. Zij wil een plek creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen die door een complexe ontwikkelingsstoornis niet naar school kunnen…VERDER

Stichting Linawijs krijgt van de gemeente Culemborg een subsidie van 25.000 euro. Dat meldt de gemeente dinsdag. De stichting van Marieke Stolte wil onderwijs bieden aan autistische kinderen die niet naar een ‘normale’ school kunnen en daardoor thuis zitten…VERDER

Culemborg krijgt een nieuwe opvang voor kinderen die door autisme niet naar school kunnen. Oprichter is Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme. De bedoeling is dat de opvang, Linawijs, in de watertoren komt…VERDER

Culemborg krijgt een nieuwe opvang voor kinderen die door autisme niet naar school kunnen. Andere vestigingen zitten ook al in de planning. Gemeente en Rijk zijn enthousiast. Oprichter is Marieke Stolte, moeder van een dochter met autisme. De bedoeling is dat Linawijs in de watertoren komt…VERDER

Kunt u zich voorstellen dat uw kind niet naar school gaat? Niet omdat het niet wil, maar omdat hij of zij dat vanwege autisme niet kan. In Culemborg is de stichting Linawijs in het leven geroepen om die kinderen en hun ouders te ondersteunen. Linawijs wil deze kinderen een plek bieden om tot ontwikkeling te komen om hierdoor de kans op een zo stevig en volwaardig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen. Kinderen vanuit hun motivatie en vanuit rust, met behulp van één op één begeleiding de kans geven om zich te ontwikkelen…VERDER

,,Samen met anderen heb ik een stichting opgericht en die mensen verdienen een fles wijn voor hun inzet.” Ik loop met de vrouw langs wat flessen en zij vertelt verder. ,,Het is Stichting Linawijs, genoemd naar mijn dochter van 14. Wij willen zorg en onderwijs bieden aan kinderen met complexe, naar binnen gekeerde problematiek, zoals autisme. Kinderen met autisme zijn sociaal emotioneel jonger dan hun leeftijdgenoten terwijl ze verstandelijk juist vaak voorlopen. Sommigen kunnen door hun ingewikkelde problemen niet naar school en zijn ook niet geholpen met de gangbare hulp die jeugdzorg kan bieden. Voor die kinderen willen we een ontwikkelplek creëren, met voor iedereen een eigen kamer.”…VERDER