Tweede Kamer: Uitstel beantwoording van de leden Kwint en Westerveld over initiatieven voor passend onderwijs

De beantwoording van de vragen van de leden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over initiatieven voor passend onderwijs (ingezonden 27 december 2018) is uitgesteld.
De mededeling van Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) (ontvangen 22 januari 2019). “Een zorgvuldige beantwoording vergt meer tijd in verband met afstemming met verschillende betrokkenen. Uw Kamer ontvangt de beantwoording van de vragen echter zo spoedig mogelijk en in ieder geval voor het Algemeen Overleg Onderwijs en Zorg dat geagendeerd staat voor 21 februari 2019.”…VERDER