Tweede leerkracht op locatie

Er is een tweede leerkracht gestart binnen Linawijs, die op de locatie zal zijn om begeleiders te ondersteunen in het aanbod aan de kinderen. Ze start nu met 1 dag, zal vanaf april twee dagen op locatie zijn en mogelijk richting de zomer 3 dagen. Hier zijn we heel blij mee. Het heeft even geduurd voordat dit mogelijk was en hoe dit komt leggen we graag even uit:
Onderwijsfinanciering is gebaseerd op een kind binnen een klassikale setting, dus een groep. Een volledige groep brengt voldoende financiering met zich mee om een leerkracht en onderwijsassistent plus leermiddelen te betalen. Dit betekent dat wanneer een kind individuele begeleiding en aanbod nodig heeft, je hier per kind maar heel beperkt een leerkracht voor in kunt zetten.
Vanuit Samenwerkingsverbanden worden voor speciaal onderwijs bovenop de normale bekostiging TLV’ s afgegeven in drie categorieën: laag, midden en hoog. Met een TLV laag plus de normale bekostiging kun je uiteindelijk individueel ongeveer 2 uur leerkracht per kind per week betalen en met een TLV hoog 5 à 7 uur per kind per week. Dit is natuurlijk te weinig als we kijken naar de begeleiding die we de kinderen binnen Linawijs uiteindelijk willen geven. De Kom heeft vanaf het begin daarom ook meer ingezet dan er aan financiering binnen is gekomen en zet, nu er meer kinderen zijn, dus graag een tweede leerkracht in om het aanbod voor alle kinderen binnen Linawijs te ondersteunen vanuit het onderwijs. Dit betekent dat het ontwikkelingsaanbod allereerst door de begeleider gegeven wordt onder supervisie van de leerkracht en dat er in het tempo van het kind toegewerkt wordt naar zo mogelijk meer direct contact met de leerkracht.
Het punt dat onderwijsfinanciering een individueel aanbod zo lastig maakt is onderwerp van gesprek met het ministerie en de onderwijsinspectie.