Nederlands Jeugdinstituut & Vilans: Zorg organiseren voor kind met chronische aandoening

Linawijs als inspirerend voorbeeld van integraal werken (blz34). Kinderen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening en hun gezinnen hebben vaak te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Soms zijn bij één gezin meer dan 30 professionals betrokken: vanuit een zorginstelling, dicht bij huis, op school, bij de opvang. Wie coördineert al die zorg en ondersteuning? Hoe weet je van elkaar wat je doet? En hoe sluit je aan bij wat kind en gezin willen en nodig hebben?… VERDER