Ouders

Samenwerking met ouders

Wij zetten ons als Linawijs in om ontwikkeling bij een kind te stimuleren op de drie gebieden die onder werkwijze zijn toegelicht. Dit kunnen we niet alleen. We hebben hiervoor een goede samenwerking met en vertrouwen van ouders nodig. Ontwikkeling vraagt altijd om een verbreding naar de thuissituatie en daarmee dat team Linawijs en ouders hier samen stappen in zetten. Jongeren met autisme hebben moeite met dat wat ze leren te generaliseren (op andere momenten en plekken in te zetten), daarom is dat wat geleerd wordt binnen Linawijs niet meteen een vaardigheid die overal verwacht kan en mag worden. Hiervoor is de bredere inzet met ouders noodzakelijk. Omgekeerd geldt dat kinderen zich vaak thuis het meest veilig voelen en ze daar meer kunnen laten zien dan eerst binnen Linawijs en op andere plekken. Willen we er dus voor zorgen dat ontwikkelstappen vaardigheden worden die de jongere kan gebruiken om steviger te staan in onze samenleving, dan vraagt het om dat wat geleerd is op meerdere plekken in te kunnen zetten. Dit gebeurt op basis van veiligheid, motivatie en succeservaringen én een goede samenwerking tussen Linawijs en ouders op basis van vertrouwen. Wanneer dit laatste om wat voor reden dan ook niet meer lukt, dan moet Linawijs uiteindelijk besluiten dat we niet meer kunnen doen waar we goed in zijn. Daarmee geven we aan dat een goede samenwerking en een open en eerlijke communicatie tussen team Linawijs en ouders een noodzaak is voor het slagen van wat Linawijs kan bieden. Dit kan betekenen dat wegen moeten scheiden en Linawijs met ouders mee denkt om een overgang naar een vervolgplek zo succesvol mogelijk te maken. Hierbij bieden we altijd aan dat we ondersteunen, zowel in de overdracht als ook in het opstarten op een vervolgplek. Dit betekent in de praktijk dat we een overdrachtsverslag schrijven en, mits ouders hier achter staan, er begeleiding vanuit Linawijs voor de beginperiode kan meegegeven worden.

Gelukkig zien we dat in de meeste gevallen de samenwerking met ouders goed lukt en dat dit heel mooie stappen bij de jongeren geeft.

Ervaringen

Klik voor een beeld van wat ouders vinden van Linawijs op de volgende link:

https://vimeo.com/822678974

Hieronder enkele uitspraken van ouders:

”Voor mij betekent Linawijs: perspectief voor mijn kind en rust en vertrouwen voor mijzelf. Kijkend naar de toekomst weet ik nu dat mijn kind veiligheid kan ervaren bij anderen en dat wanneer ik er niet meer ben, de ontwikkeling door kan gaan”

”Bij Linawijs komt mijn kind tot recht. Ik ben trots op de vorderingen en toekomstplannen”

”Linawijs biedt mijn kind voldoende veiligheid om weer op gang te komen. De begeleider ‘leest’ mijn kind en kan daardoor aansluiten op de behoeften. Er wordt niet over de grenzen gegaan en bij Linawijs kan mijn kind zichzelf zijn. Daardoor ervaren wij als ouders rust. Voorheen leefden we in angst en dat is nu niet meer. De cirkel is doorbroken, waardoor het vertrouwen in de toekomst er weer is.”

”Bij Linawijs wordt er gekeken naar het totaalplaatje, waarbij het hele gezin wordt meegenomen. Er zijn korte lijntjes binnen het interdisciplinaire team en zodra je iemand nodig hebt staat diegene er. Het is duidelijk waar je moet zijn en er is veel expertise. Vanaf dag 1 merk je dat je het niet meer alleen hoeft te doen. Wetend dat Linawijs niet zomaar stopt, maar voor de lange termijn is, is heel fijn. Zo’n lange adem zie je bijna nergens!”

”De weg naar het licht in een donkere tunnel”

 

Verder lezen: Vervolg >