Vacature bestuurder

Linawijs is een ontwikkelplek voor kinderen die vanwege complexe problematiek, met name autisme, buiten de kaders van onderwijs en zorg vallen of dreigen te vallen. Zij kunnen niet tot leren komen binnen een klassikale setting en hebben een combinatie van zorg en onderwijs nodig om in ontwikkeling te kunnen komen. Dit willen wij ze bieden op een voor hen geschikte plek, zodat ze ook perspectief en een zo volwaardig mogelijke plek in de maatschappij kunnen krijgen.

Stichting Linawijs werkt samen met partners op het gebied van zorg, onderwijs en vastgoed. Tijdens een gedegen voorbereidingsperiode is, mede in opdracht van het ministerie van VWS en met steun van de gemeente Culemborg, het concept nader uitgewerkt en een businesscase opgesteld door de aangestelde projectleiding in samenwerking met bestuur en partners. In de nu volgende fase van implementatie gaat een daadkrachtig bestuur verder vorm geven aan deze innovatieve startende organisatie.

Het bestuur van stichting Linawijs bestaat nu uit vier leden: een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen lid. Vanwege de noodzaak van een uitbreiding van bestuur, zijn we op zoek naar enthousiaste en maatschappelijk betrokken kandidaten voor de functie van:

3 algemeen leden bestuur (m/v)

 

De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en taken uitvoeren voor de stichting op eigen expertisegebied. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en is “sparring partner” van elkaar en fungeert daarbij als kritisch klankbord.

Het bestuur streeft naar aanwezige kennis op de volgende terreinen:

  • Onderwijs / Zorg;
  • Financieel – economisch;
  • Juridisch;
  • Organisatie ontwikkeling.

 

Profiel

U bent iemand die innovatief wil meedenken, ‘out of the box’ bezig wil zijn. Iemand die kennis heeft van bestaande systemen, maar bereid is hier ook buiten te kijken om oplossingen te verwezenlijken. Iemand die zich betrokken voelt bij de doelgroep en de Linawijs kinderen een toekomstperspectief wil bieden. U heeft affiniteit met het ontwikkelen van nieuwe organisaties. Een pré is ervaring met een stichtingsbestuur en of raad van toezicht. Ieder bestuurslid heeft de bereidheid en gelegenheid om in de fase van implementatie voldoende tijd te besteden aan het belang van de stichting. U neemt deel aan de bestuursvergadering in Culemborg (minimaal 2 x per maand). De functie is onbezoldigd.

 

Wij bieden

  • Een stevig gefundeerde organisatie;
  • Een groot netwerk met experts op meerdere terreinen;
  • De kans om een bijdrage te leveren aan een vernieuwend en veelbelovend concept;
  • Een vergoeding voor eventueel gemaakte kosten.

 

Voor meer informatie of het plannen van een gesprek kunt u ons mailen op info@linawijs.nl