Visie en Missie

Visie
Ieder kind heeft recht op ontwikkeling.
Er is een groep kinderen met complexe internaliserende problematiek die niet tot ontwikkeling kan komen binnen de bestaande voorzieningen van onderwijs en zorg. Linawijs biedt deze kinderen een plek om tot ontwikkeling te kunnen komen om hierdoor de kans op een zo stevig en volwaardig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen.

Missie
Binnen Linawijs werken we aan ieders ontwikkeling in aansluiting op de ontwikkelingsleeftijd en behoeftes van een kind met complexe internaliserende problematiek zonder tijdsdruk en prestatiedwang. Dit doen we via motivatie, rust, veiligheid en context op een flexibele manier in een prikkelarme, maar ook stimulerende omgeving.