Visie

Ieder kind wil leren, alleen niet alle kinderen leren op dezelfde manier.

Aansluiten op het individuele kind is in iedere onderwijsvorm belangrijk. Dat er een groep kinderen is waarvoor wij in Nederland geen geschikt onderwijs en zorg bieden vinden wij schrijnend. Deze thuiszittende kinderen, zijn hier helaas voorbeelden van, maar we weten dat er veel meer kinderen buiten onderwijs vallen. Voor een aantal van deze kinderen is klassikaal onderwijs niet mogelijk. Ze komen hier door alle prikkels en de spanning die dit oproept niet aan leren toe, omdat hun energie al snel op is en omdat ze zich niet lang kunnen concentreren.

Dit wil NIET zeggen dat ze niet leergierig zijn, niet slim genoeg, of niet gemotiveerd zouden zijn. Dit betekent WEL dat ze meer nodig hebben dan wat geboden kan worden binnen het huidige onderwijs en ze het zelfs binnen het speciaal onderwijs niet redden. Hierdoor komen ze uiteindelijk thuis te zitten en raken in een sociaal isolement. Een situatie waar zij zelf, hun familie en ook de samenleving niet bij gebaat is.

Bovendien is de weg terug naar school en een sociale context heel moeilijk als een kind langere tijd thuis heeft gezeten. Wat wij voor hen willen is een plek waar zij wel tot ontwikkeling komen, want dat is waar we over praten. Geen onderwijs, geen zorg, maar ontwikkeling.

Dit vraagt een out of the box denken, los van bestaande kaders, want je moet heel goed kijken naar wat het individuele kind nodig heeft om in ontwikkeling te komen. Dit kan betekenen dat er later een meer standaard manier van onderwijs mogelijk is, maar het kan ook betekenen dat je samen besluit dat het kind niet toewerkt naar een diploma. Je werkt wel altijd toe naar een toename van de competenties van een kind, waarbij het zijn talenten inzet. Het gaat om talentontwikkeling en het uiteindelijk zo stevig mogelijk in de maatschappij kunnen staan.

Visie van Linawijs

Ieder kind heeft recht op ontwikkeling.
Er is een groep kinderen met autisme die niet tot ontwikkeling kan komen binnen de bestaande voorzieningen van onderwijs en zorg. Linawijs biedt deze kinderen een plek om tot ontwikkeling te kunnen komen om hierdoor de kans op een zo stevig en volwaardig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen.

Missie van Linawijs

Binnen Linawijs werken we aan ieders ontwikkeling in aansluiting op de ontwikkelingsleeftijd en behoeftes van een kind met autisme zonder tijdsdruk en prestatiedwang. Dit doen we via motivatie, rust, veiligheid en context op een flexibele manier in een prikkelarme, maar ook stimulerende omgeving.

Verder lezen: Doelgroep >