Wie zijn wij?

 

Wij zijn stichting Linawijs. Deze stichting is opgericht met als doel  een ontwikkelplek te realiseren voor kinderen met autisme en andere internaliserende problematiek die nu geen onderwijs kunnen volgen en waar ook de zorg geen passend aanbod voor heeft. Deze kinderen willen wij vanuit hun motivatie en vanuit rust, met behulp van één op één begeleiding de kans geven om in ontwikkeling te komen. Dat is namelijk waar we op richten: ontwikkeling. Linawijs is een integrale ontwikkelplek waar onderwijs en zorg samen komen. Onderwijs partner Punt Speciaal/ de Kom verzorgen het onderwijs binnen Linawijs. De goede samenwerking die we hebben opgezet maakt integraal werken in de praktijk mogelijk.

 

 

 

 

 

Dagelijks bestuur:

Anne Marie Wijffels (onderwijs) en Marieke Stolte (zorg)

Raad van Toezicht:

Jelle Roorda (onafhankelijk voorzitter)

Willeke van den Hoek (zorg)

Jos van Summeren (onderwijs)

Adressen
Bezoekadres Achter de Vismarkt 10, 4101 AD Culemborg (alleen op afspraak)
Postadres Achter de Vismarkt 10, 4101 AD Culemborg
Overige informatie
Bankrekening NL 15 RABO 0315 1125 30
KvK nummer 67407625

Linawijs biedt officieel onderwijs en is een nevenvestiging van de school de Kom en valt daarmee onder onderwijsgroep Punt Speciaal

Contact
Als u contact wilt opnemen kan dit via het Contactformulier. De ingevulde gegevens worden niet gepubliceerd op de site.

 

Kwaliteit

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het SKJ staat voor de garantstelling van de juiste behaalde diploma’s en de benodigde tijd en aandacht voor bijscholing, intervisie, supervisie en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling. De registratie wordt elke 5 jaar verlengd. Alle begeleiders van Linawijs zijn SKJ geregistreerd of werken aan deze registratie.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt gekeken of u strafbare feiten op uw naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Iedere begeleider die bij Linawijs werkt heeft een geldige VOG.

 

Onvrede of een klacht over onze hulpverlening?

Stichting Linawijs heeft als missie uw kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Toch kan er in dit traject van mensenwerk iets misgaan wat kan leiden tot ontevredenheid en/of een klacht van uw kant. Iedere ouder/verzorger heeft het recht een klacht in te dienen wanneer hij of zij niet tevreden is over het verloop van de begeleiding van uw kind. Op deze pagina zetten wij uiteen hoe onvrede of klachten worden behandeld en tot wie u zich kunt wenden. Zie voor het klachtenreglement en klachtenformulier de volgende link: Klachtenregelement

 

Mailinglijst/nieuwsbrief
Wilt u zich opgeven voor de mailinglijst en nieuwsbrief dan kunt u dit doen via het Contactformulier

 

Twitter
U kunt ons ook volgen op Twitter