Wie zijn wij?

Wij zijn stichting Linawijs. Deze stichting is opgericht met als doel  een ontwikkelplek te realiseren voor kinderen met autisme en andere complexe internaliserende problematiek die nu geen onderwijs kunnen volgen en ook voor de zorg te complex blijken te zijn. Deze kinderen willen wij vanuit hun motivatie en vanuit rust, met behulp van één op één begeleiding de kans geven om in ontwikkeling te komen. Dat is namelijk waar we op richten: ontwikkeling.

Algemeen directeur Marieke Stolte
Toezichthoudend Bestuur*
voorzitter Dedan Schmidt
penningmeester Koen Poppema
secretaris Krista te Mebel
algemeen lid Judith Webber
* het bestuur is onbezoldigd
Adressen  
Bezoekadres Beesdseweg 5, 4104 AW Culemborg (alleen op afspraak)
Postadres Beesdseweg 5, 4104 AW Culemborg
 
Overige informatie
Bankrekening NL 15 RABO 0315 1125 30
KvKnummer 67407625

 

 

 

 

 

Contact
Als u contact wilt opnemen kan dit via het Contactformulier. De ingevulde gegevens worden niet gepubliceerd op de site.

 

Reacties
U kunt een reactie plaatsen voor op de site, via de pagina Reacties

Klachten
Stichting Linawijs heeft als missie uw kind zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te laten komen. Toch kan er in dit traject van mensenwerk iets misgaan wat kan leiden tot ontevredenheid en/of een klacht van uw kant. Iedere ouder/verzorger heeft het recht een klacht in te dienen wanneer hij of zij niet tevreden is over het verloop van de begeleiding van uw kind. Op dit formulier zetten wij uiteen hoe klachten worden behandeld en tot wie u zich kunt wenden. Zie voor het klachtenreglement en klachtenformulier de links hieronder.
Klachtenreglement
Klachtenformulier

Mailinglijst/nieuwsbrief
Wilt u zich opgeven voor de mailinglijst en nieuwsbrief dan kunt u dit doen via het Contactformulier

Twitter
U kunt ons ook volgen op Twitter