Vrienden

Op deze pagina staan de partijen die Linawijs steunen.
 


Samen sterk voor mensen met autisme
Linawijs is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Autisme Gelderland. In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. Meer informatie kunt u vinden op: www.autismegelderland.nl

 


De Coalitie Vanuit autisme bekeken maakt mensen en initiatieven zichtbaar die bijdragen aan een inclusieve(re) maatschappij. Van kleine veranderingen in gedrag en communicatie, tot grote veranderingen in het onderwijs, op het werk en in het hele sociale domein. Autisme is daarbij het kompas. www.vanuitautismebekeken.nl

 


Rotary is een actieve club van maatschappelijk betrokken mensen, werkzaam in verschillende beroepsvelden, die zich inzet voor de ontwikkeling van elkaar en de mensen in de regio Culemborg. Door te delen, te verbinden en te doen. Door een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Door mensen te helpen. Projecten te organiseren en te ondersteunen. Met hoofd, hart en handen. www.rotary.nl/culemborg

 

Stichting Elisabeth Weeshuis
Het college van protectoren werkt vaak achter de schermen en met geringe zichtbaarheid van haar rol bij maatschappelijke initiatieven. Reeds werden een aantal projecten met wezenlijke bijdrage van Stichting Elisabeth Weeshuis gerealiseerd door belangrijke partners. Ook aan Linawijs werd in 2016 steun geboden.
www.stichtingelisabethweeshuis.nl

 


‘Gedragswerk’ is een door het Ministerie van OCW mogelijk gemaakt project dat tot doel heeft de samenwerking te bevorderen in de aanpak van leerlingen die thuiszitten of voor wie dat dreigt. Met als gewenst resultaat een vermindering van het aantal leerlingen dat niet het passende onderwijs krijgen dat zij nodig hebben en waarop zij recht hebben. www.gedragswerk.nl

 


LANSbrekers leggen de lat telkens weer wat hoger in hun strijd tegen thuiszitten. Door met hart en ziel de lastigste situaties te omarmen waarin kinderen of jeugdigen zich kunnen bevinden. Vandaag in die situatie een oplossing te brengen, waar dat gisteren nog niet werd geprobeerd, wat te uitdagend of zelfs onmogelijk leek. Met als belangrijkste toetssteen ‘passend leren en meedoen naar vermogen realiseren voor de betrokken kinderen en jeugdigen’. www.lansbrekers.nu